Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
Drontermeerdijk september 2020

Drontermeerdijk krijgt steeds meer zijn definitieve aanblik

De versterkte Drontermeerdijk rijst letterlijk steeds meer op in het landschap. Voor wie over het fietspad fietst, heeft een mooi uitzicht op de werkzaamheden aan de Drontermeerdijk en op de IJsseldelta. Verkeer dat over de tijdelijke N306 rijdt, wordt op een aantal plaatsen steeds meer overschaduwd door de verhoogde dijk.

De aannemer brengt op een deel van de Drontermeerdijk zand en klei aan. De dijk wordt ongeveer 3 meter opgehoogd. Op de dijk komt de fundering voor de nieuwe N306. Ook brengt de aannemer klei aan op de taluds en de bermen. Vanaf de Roggebotsluis tot waar de vooroever begint is steenbekleding (dit is een beschoeiing met stortsteen in het water en steenzuilen op het talud) aangebracht.

Drontermeerdijk steenbekleding

Werken in stormseizoen

Tussen 15 oktober en 15 maart is het stormseizoen. In deze periode komen over het algemeen de meeste stormen voor in combinatie met veel regen. Daarom zorgen we dat alle risicovolle werkzaamheden aan de dijken en sluizen zoveel mogelijk zijn afgerond. Er zijn door Waterschap Zuiderzeeland eisen gesteld welke werkzaamheden wel en niet mogen worden uitgevoerd tijdens het stormseizoen. Boskalis kan tijdens het stormseizoen op een aantal locaties doorwerken aan de Drontermeerdijk. Werkzaamheden die risicovol zijn voor de waterveiligheid, worden door de aannemer in het stormseizoen niet uitgevoerd.

Drontermeerdijk kraan brengt zand en klei

 

IJsseldelta programma Drontermeerdijk krijgt steeds meer zijn definitieve aanblik