Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
Winfried van Kleef Omgevingsmanager Drontermeerdijk

Drontermeerdijk wordt “hoger, breder en steviger”

Interview met Winfried van Kleef – Omgevingsmanager Drontermeerdijk
Bij de inpoldering van Flevoland hadden ze er nog geen rekening mee gehouden: het extra water dat vanuit de IJssel, via het Reevediep en het Drontermeer richting het IJsselmeer moet gaan stromen. De Drontermeerdijk wordt daarom flink aangepakt. “De dijk wordt hoger, breder en steviger,” zegt Winfried van Kleef, omgevingsmanager Drontermeerdijk bij Waterschap Zuiderzeeland. “We vinden het in Nederland bijna vanzelfsprekend dat we het water onder controle hebben, maar daar wordt op de achtergrond hard aan gewerkt,” zegt hij over zijn project.

“Nederland woont en leeft met het water. In Flevoland worden we elke dag opnieuw geconfronteerd met het belang van dijken. Zonder dijken kunnen we hier niet wonen,” zegt Winfried, die gefascineerd is door water, rivieren en – hoe kan het ook anders – dijken. De Drontermeerdijk wordt over een lengte van drie kilometer verstevigd. Het gaat om het deel van de nieuwe Reevedam tot aan de N307, de huidige Roggebotsluis. Na jaren voorbereiding ging eind 2019 de schop in de grond. Aan het einde van 2021, zal de Drontermeerdijk twee meter zeventig hoger zijn én klaar voor het extra water dat door de bypass van de IJssel stroomt en tegen de dijk zal klotsen.

Een schakel van het totaal

Dus laat het water dan maar komen? Nee, de bypass gaat pas stromen als alle deelprojecten klaar zijn. Dus niet alleen de dijk, maar ook de Reevedam, de Reevesluis en de vernieuwde N307. “Ons project is een schakel van het totaal,” zegt Winfried. “Er hangen andere projecten aan vast die je niet los kunt zien van elkaar. We werken ook veel samen met die andere projecten, uiteraard met hetzelfde doel voor ogen: het IJsseldelta Programma. Want de dijk is een onderdeel van een heel watersysteem.” Pas als alle projecten rond het Drontermeer klaar zijn, wordt de ‘drempel’ in de dijk aan de andere kant van het Reevediep verlaagd en gaat de bypass als vanzelf stromen.

Op zoek naar ‘de plus’

Als omgevingsmanager zorgt Winfried niet alleen voor de benodigde onderzoeken, vergunningen en de contacten met overheden en andere partners, maar is hij ook de persoon bij wie mensen uit het gebied aankloppen. ”Dat is mooi werk,” zegt hij, “want je hebt met mensen te maken en iedereen is anders. Ik probeer de achterliggende vraag te horen. En daarbij kijk ik graag breder dan het project zelf. Ik wil namelijk niet alleen maar rechttoe rechtaan een dijk neerleggen, ik ga op zoek naar de plus. Ik probeer anderen mee te krijgen in het project. Denk bijvoorbeeld aan natuurontwikkeling, een mooi fietspad, of andere recreatieve mogelijkheden. Want als er aandacht aan het project is besteed, dan voel je dat als gebruiker ook.’

Bereikbaarheid en afsluiting

Het belangrijkste issue in de voorbereiding was de bereikbaarheid. Er ligt namelijk een weg op de dijk, de N306, waar niet alleen forenzen rijden maar ook bezoekers van het recreatiegebied in de Oostrand van Dronten. Met veel campings, attractiepark Walibi en restaurant At Sea. “Het eerste idee was: weg eraf, dijk ophogen, nieuwe weg erop. Dan zou de weg twee jaar afgesloten zijn en dat was te lang,” blikt Winfried terug. “Bij de aanbesteding hebben we partijen uitgedaagd voor een afsluiting van 100 dagen te gaan. Aannemer Boskalis, die als beste uit de aanbesteding kwam en het werk nu uitvoert, kwam met het plan om een tijdelijke N306 aan te leggen. We hebben nu gelukkig nauwelijks afsluitingen en daar is iedereen heel blij mee.”

Belangrijk om voorbereid te zijn

De Drontermeerdijk is één van de laatste ‘ruimte voor de rivier’ projecten in Nederland. “Het mooie van al die projecten,” legt Winfried uit, “is dat je ziet dat het werkt. Enkel jaren geleden na veel regenval in onze buurlanden, zag je daar soms problemen ontstaan, terwijl hier alles ‘vlotjes’ door de rivieren ging.” Maar ook al komt het einde van dit programma in zicht… we zijn er nog niet, denkt Winfried. “Met het oog op klimaatverandering is het wel denkbaar dat we meer van dit soort grootschalige programma’s krijgen. Water is dynamisch, het staat niet stil. Het komt in beweging en het is belangrijk om voorbereid te zijn.”

 

IJsseldelta programma Drontermeerdijk wordt “hoger, breder en steviger”