Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
p1020592

Een goed jaar voor de vogels in de IJsseldelta

De afgelopen jaren zijn voor verschillende vogels in het gebied rond het Reevediep maatregelen getroffen om de effecten van werkzaamheden aan het Reevediep te compenseren. Door de werkzaamheden aan het Reevediep is veel leefgebied voor vogels, zoals ringmussen, steenuilen en verschillende soorten weidevogels verloren gegaan. De maatregelen, zoals de bouw van nestkasten en de aanleg van plas-drasgebieden, lijken effect te hebben.

Ringmussen en steenuilen zoeken het liefst beschutting bij boerderijen. Doordat in het gebied van het Reevediep een aantal boerderijen afgebroken werd, moest dit voor deze soorten gecompenseerd worden. De Agrarische Natuurvereniging Camperland heeft daarom in 2014 nestkasten gemaakt waar deze vogels in konden overnachten en broeden: 17 mussenhotels (vaks) en twee nestkasten voor steenuilen. Voor het tweede achtereenvolgende jaar is in september gecontroleerd hoeveel vogels gebruik hebben gemaakt van deze kasten. In dit tweede jaar is 75 procent van de mussenhotels gebruikt – door mussen en mezen – en waren beide kasten voor de steenuilen bezet.

Omdat door het aanleg van het Reevediep leefgebied voor weidevogels voor een deel verloren is gegaan, wordt op vier nieuwe locaties plek gemaakt waar ze heen kunnen verhuizen. Op dit moment zijn er drie locaties, er wordt nog een vierde gezocht in het gebied van het Reevediep om een rustgebied voor weidevogels te maken.

De afgelopen jaren is er wel een groei van het aantal weidevogels in het gebied te zien. Na een flinke dip in de afgelopen jaren, onder andere door predatie, is het aantal vogels weer gelijk aan de beginstand. Zo zijn er 26 gruttoparen geteld in het compensatiegebied. Volgens Wim Baër, betrokken bij de Agrarische Natuurvereniging Camperland, is dit mede te danken aan de maatregelen die zijn genomen om te zorgen voor geschikt leefgebied voor deze vogels.

IJsseldelta programma Een goed jaar voor de vogels in de IJsseldelta