Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Een nieuwe route voor verkeer

Een van de doelen van het project N307 is het verbeteren van de mobiliteit, doorstroming en de veiligheid van wegverkeer. Daarom is het nieuwe traject ingericht met een doorgaande route (de N307), een parallelstructuur en vrijliggende fietspaden. Er worden nieuwe wegen aangelegd met andere liggingen en daar komt veel grond- en wegwerkzaamheden bij kijken.

Wegenwerk

De nieuwe wegen zijn van asfalt en een deel van de fietspaden wordt in beton aangelegd.  Voor het aanleggen van wegen is een goede ondergrond van belang. Tijdens de voorbereidingen voor het project is grondonderzoek uitgevoerd, als basis voor grondverbeteringsmaatregelen. Hiervoor is weinig draagkrachtige grond afgegraven en opgevuld met zand. Daarnaast is er tijdelijke voorbelasting aangebracht, zodat de grond verdicht en ondergrond stabiel wordt.

Nadat een goed zandpakket aangebracht is wordt een pakket van menggranulaat aangebracht. Dit bestaat uit wat grover materiaal dan zand en zorgt voor een betere ondergrond voor het asfalt en een betere verdeling van de belasting van het verkeer.

Op het menggranulaat wordt het asfalt aangebracht. Dit wordt gedaan in verschillende lagen, waarbij elke laag verdicht wordt met walsen. Tussen de asfaltlagen wordt een kleeflaag aangebracht voor een goede aansluiting.

Nieuwe route

Op dit moment rijdt het verkeer vanaf de N50 al deels over de nieuwe N307 en  de nieuwe duikerbrug. Dit om ruimte te maken voor de werkzaamheden aan de noordzijde van de N307 én het afbouwen van de duikerbrug.

 

IJsseldelta programma Een nieuwe route voor verkeer