Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Eerste gestuurde boring succesvol uitgevoerd

In de afgelopen dagen is de eerste gestuurde boring uitgevoerd onder de IJssel. Ter hoogte van de rioolwaterzuivering, bij de Haatlandhaven in Kampen, zijn drie leidingen verdiept aangelegd. De leidingen moeten dieper komen te liggen, omdat vanaf 2015 het zomerbed van de IJssel op die plek met 2,5 meter wordt verlaagd. Door de uitvoering van de Zomerbedverlaging worden binnen een jaar in totaal zes gestuurde boringen uitgevoerd onder de IJssel.

Een gasleiding van Enexis, een waterleiding van Vitens en een rioolbuis van het Waterschap Groot Salland zijn nu op een diepte van 17 meter onder het maaiveld gebracht. Voldoende diep om de Zomerbedverlaging op deze locaties zonder risico’s te kunnen uitvoeren.

Na de boring van het gat, zijn afgelopen maandag en dinsdag de nieuwe leidingen gebundeld onder de IJssel doorgetrokken. Op dit moment vinden afrondende werkzaamheden plaats om de nieuwe leidingen aan te sluiten op het bestaande net.

Door uitvoering van de Zomerbedverlaging moeten op zes plekken langs de IJssel kabels en leidingen verdiept worden aangelegd. Ook in het gebied, waar het Reevediep wordt gerealiseerd, worden in de komende jaren heel wat kabels en leidingen verlegd. En zo en zo nodig verdiept aangelegd in verband met de bouw van de vaargeul.

De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, dat in opdracht van Rijkswaterstaat en de Provincie Overijssel wordt uitgevoerd. Het project heeft als doel om meer ruimte te creëren voor de rivier de IJssel, zodat voor de toekomst, bij extreem hoogwater, de waterveiligheid in de regio Zwolle-Kampen kan worden geborgd. Ruimte voor de rivier IJsseldelta bestaat uit de zomerbedverlaging Beneden-IJssel en de realisatie van het Reevediep (een hoogwatergeul tussen de IJssel en het Drontermeer). Het project is één van de ruim dertig maatregelen, die langs de grote rivieren in Nederland worden gerealiseerd.

IJsseldelta programma Eerste gestuurde boring succesvol uitgevoerd