Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Effecten Zomerbedverlaging Beneden-IJssel bekend

Rijkswaterstaat is de afgelopen periode intensief bezig geweest met het in beeld brengen van de effecten van de zomerbedverlaging.

In nauwe samenwerking met verschillende overheden, organisaties en bedrijven is er gekeken naar mogelijkheden om deze effecten te beperken. De effecten hebben bijvoorbeeld betrekking op grondwater, natuur, landbouw en drinkwater. De omgeving heeft haar zorg uitgesproken over deze effecten.

Omdat met name voor drinkwater belangrijke effecten optreden die mogelijk niet eenvoudig zijn op te lossen, heeft Rijkswaterstaat besloten een pas op de plaats te maken en breder te gaan kijken naar verschillende mogelijkheden.

Omgevingsmanager Jacqueline Bulsink:“We hebben het hier over de hoogwaterveiligheid van de mensen rond de IJssel, het is daarom van groot belang dat we met inachtneming van alle effecten de juiste maatregelen treffen om in de toekomst droge voeten te houden”.

In samenwerking met haar omgevingspartijen, onder andere waterschappen, provincies en gemeenten, zal Rijkswaterstaat de komende maanden een verkenning doen naar de verschillende mogelijkheden.

Samenwerken aan ruimte voor de IJssel

Het programma Ruimte voor de Rivier zorgt met meer dan 30 projecten langs de Rijn en Rijntakken voor het vergroten van de hoogwaterveiligheid. Langs de IJssel krijgt de rivier op 8 plaatsen meer ruimte.

Onder andere door maatregelen als dijkterugleggingen, uiterwaardvergravingen en zomerbedverlaging wordt gezorgd voor droge voeten voor de mensen langs de IJssel. De locaties voor de projecten zijn zorgvuldig uitgekozen.

Alle projecten houden met elkaar verband en zorgen samen voor de benodigde waterstanddaling. Juist door die samenhang en toenemende kennis van het gebied worden bij de uitwerking op sommige locaties nog detail aanpassingen gedaan. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de omgeving. Wij nemen aandachtspunten vanuit onze omgeving serieus. Er wordt komende jaren hard gewerkt, zodat in 2015 alles gereed is.

IJsseldelta programma Effecten Zomerbedverlaging Beneden-IJssel bekend