Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Eindbeheerders in beeld: Rijkswaterstaat

Vanaf nu mag Rijkswaterstaat zich trotse eigenaar noemen van de inlaatsysteem bij het Reevediep in Kampen. Het inlaatsysteem reguleert de waterinstroom in het Reevediep, een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer.

Het belangrijkste doel van dit inlaatsysteem is het afvoeren van hoogwater van de IJssel. Door de aanleg van de inlaat kan in de toekomst bij hoogwater een deel van het IJsselwater, via het inlaatsysteem, het Reevediep instromen. Waardoor de waterstand op de IJssel daalt.
Op 20 mei 2017, tijdens de Dag van de Bouw, startte de bouw van de inlaat. Onder toeziend oog van Martin Hoenderkamp, Programmadirecteur Ruimte voor de Rivier Rijkswaterstaat, werd de eerste paal, voor de bouw van het inlaatwerk, in de grond geslagen. De bouw duurde in totaal één jaar.
Het inlaatsysteem bestaat uit een betonnen ‘brug’ en een grondlichaam (drempel).
De brug is 260 meter lang en steunt op 14 pijlers. Voor de fundering zijn ruim 400 heipalen gebruikt. Het grondlichaam is een soort drempel. Er zijn twee drempels aangebracht. Bij hoogwater stroomt het IJsselwater over de drempel het Reevediep in. Naar verwachting stroomt het IJsselwater eens per vijf jaar over deze ‘drempel’ het Reevediep in. Bij een normaal waterpeil staat de inlaatsysteem droog.
Op dit moment kan het water nog niet vanuit de IJssel het Reevediep instromen, omdat de IJsseldijk er nog ligt. Wanneer het gehele project is afgerond, inclusief Fase 2, wordt als laatste deze dijk en de oude Kamerstraatweg verwijderd. Naar verwachting eind 2022. Dan treedt het inlaatsysteem pas echt inwerken.

IJsseldelta programma Eindbeheerders in beeld: Rijkswaterstaat