Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
schermafbeelding_2016-12-14_om_174645

Eindrapportage "Gebruik doorgaande vaarverbinding Reevediep" gereed

Afgelopen week is hard gewerkt aan de oplevering van de rapportage “Gebruik doorgaande vaarverbinding Reevediep”. Het rapport omvat een Natuurtoets/Passende Beoordeling als onderbouwing van de uitvoerbaarheid in het kader van natuurwetgeving en vormt de basis voor onder andere de aanvraag van een vergunning op basis van de nieuwe Wet Natuurbescherming en de te doorlopen procedure voor de herziening van het Bestemmingsplan van de gemeente Kampen.

Het is de bedoeling om de ontwerp-besluiten in het voorjaar van 2017 ter inzage te leggen. De hoofdlijnen van het rapport zijn op 30 november 2016 al gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst van de gemeenteraad in Kampen.

De aanleg van drie met riet beplante eilandjes, een extra rietkraag achter de bestaande rietoever en een kleine verschuiving van de vaargeul bij de monding in het Drontermeer, maken het mogelijk dat het Reevediep in de toekomst toch volledig bevaarbaar wordt voor recreatieboten. De maatregelen zijn preventief en moeten ervoor zorgen dat verstoring van beschermde rietvogels wordt voorkomen.

Bekijk hier de eindrapportage!

IJsseldelta programma Eindrapportage “Gebruik doorgaande vaarverbinding Reevediep” gereed