Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Enquête

De uitvoering van project N307 Roggebot-Kampen is in volle gang. Om te onderzoeken hoe de werkzaamheden beleefd worden door de omgeving heeft combinatie Roggebot afgelopen maand een enquête uitgezet. De enquête is ingevuld door onder andere gebruikers van wegen, vaarwegen en bewoners, maar ook door andere belanghebbenden en geïnteresseerden. Wij willen u bedanken voor uw input. Uw mening helpt ons het project, in samenspraak met de omgeving, goed uit te voeren. In deze nieuwsbrief blikken we terug op de belangrijkste resultaten. Daarnaast geven wij inzicht in de verbeteringen en aanpassingen die wij gaan doorvoeren of verder uitzoeken.

Resultaten
Het valt op dat de bekendheid van het project en tevredenheid ten aanzien van de bouwwerkzaamheden een positieve lijn laten zien ten opzichte van de voorgaande enquêtes. Over het algemeen is er veel begrip voor de bouwwerkzaamheden en de tijdelijke verkeerssituaties die deze soms met zich mee brengen. Een meerderheid van 85%, geeft aan zich geen zorgen te maken over de bouwwerkzaamheden van het project en 15% procent maakt zich soms zorgen. Uit de toelichting blijkt dat de zorgen vooral gaan over de locatie van de werkzaamheden, vooral als deze vlak langs de weg plaats vinden.
Op de vragen over bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid is overwegend positief gereageerd. Een aantal respondenten heeft minder goede ervaringen en ziet vooral verbeteringsmogelijkheden voor de overzichtelijkheid van de algemene verkeerssituatie(s) en de routes voor fietsers. Daarnaast wordt er aangegeven dat er soms opstoppingen en vertragingen ontstaan.

Wat doen we met uw feedback?
De overzichtelijkheid rondom het bouwterrein krijgt extra aandacht en we kijken hoe we de fietsroutes kunnen verbeteren. We onderzoeken ook de oorzaak van de opstoppingen en vertragingen rond het project en kijken of daar verbetering mogelijk is. Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid is het belangrijk dat de verkeerssituatie duidelijk is, de snelheid laag en de wisselingen voor het verkeer beperkt. Daarvoor doen we het volgende:

  • Samen met de wegbeheerders kijken we of alle borden kloppen, en of er niet meer borden staan dan de noodzakelijke en wettelijk verplichte borden. Borden die er alleen staan om informatie te geven halen we weg, bijvoorbeeld het bord met de route naar het parkeerterrein voor het uitkijkpunt;
  • Wij controleren de duidelijkheid en volledigheid van de borden wekelijks, waar de geleidewerken (vangrail en schildjes) staan en hoe schoonheid de weg is. Vooral nu het weer slechter is en het vroeger donker wordt, is ook de verlichting belangrijk. Bij werkzaamheden met grond en/of zand laten we de weg één of meerdere keren per week borstelen of vegen.

Met de ingebruikname van nieuwe fietspaden vanaf dit najaar, verbetert de verkeerssituatie voor fietsers. Aan de Overijsselse zijde gaat het om een nieuw fietspad tussen de Schansdijk en de Duikerbrug. Het fietspad tussen het Drontermeer/Vossemeer en de Duikerbrug kan pas later aangelegd worden in verband met zettingen van het aangevulde uitwateringskanaal.

Tot slot blijft het voor de verkeersveiligheid van belang dat het verkeer zich houdt aan de maximale snelheid van 50 en 30 km/uur langs de werkzaamheden. Hier blijven wij actief aandacht voor vragen, net als de wegbeheerder en verkeerspolitie.

Communicatie en informatie
De respondenten zijn positief over de informatievoorziening en communicatie rond het project. Het delen van meer technische informatie en informatie over de planning en fasering wordt gewaardeerd. Daarom gaan wij hier in de komende nieuwsbrieven en/of met losse berichten via social media kanalen extra aandacht aan besteden.

Vragen?
De enquête is anoniem dus persoonlijke terugkoppeling is helaas niet mogelijk. Mocht u vragen en/of suggesties hebben, neem dan contact op via info@ijsseldeltaprogramma.nl of kom langs in het informatiecentrum.

IJsseldelta programma Enquête