Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
fs406990

Etalages in Kampen vertellen het verhaal van het nieuwe Rietland

Studenten van het Cibap Business Zwolle en kinderen van de Fontein en de dr. Schaepmanschool in Kampen hebben vanmorgen, vrijdag 24 maart, samen met gedeputeerde Bert Boerman, speciale rietetalages in gebruik genomen, in het centrum van de stad. De etalages vertellen het verhaal van het ruim 40 hectare groot rietmoeras, dat is aangelegd tussen het Drontermeer en de Buitendijksweg. Het rietmoeras is onderdeel van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta.

In 2014 en 2016 werd in totaal ruim 40 hectare rietmoeras aangelegd, tussen het Drontermeer en de Buitendijksweg. Dit moeras ontwikkelt zich steeds meer als leefgebied voor de Roerdomp en de Grote karekiet. Twee rietvogels, die het erg moeilijk hebben in Nederland. De aanleg is ondersteund met een subsidie van het LIFE-programma van de Europese Unie.

Etalages

De werkzaamheden zijn in juli vorig jaar afgerond. Sinds die tijd is het gebied gesloten voor het publiek. Dit om verstoring van de vogels in het rietmoeras te voorkomen. Het verhaal achter het rietmoeras en de zorg voor de bijzondere rietvogels, kan ter plekke dus niet meer worden verteld. Toch is het vertellen van dat verhaal de moeite waard. Om het nieuwe rietland, de rietvogels en de mensen in de stad Kampen dichterbij elkaar te brengen, is aan studenten van het Cibap gevraagd ontwerpen te maken voor (leegstaande) etalages in de stad. Kinderen van de beide basisscholen hebben vogels en andere dieren die in het rietmoeras voorkomen (silhouetten) gemaakt, die in de etalages worden opgehangen. Tegelijkertijd wordt in de etalages ook informatie verstrekt over het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Het project is in opdracht van het projectteam Ruimte voor de Rivier uitgevoerd door Natuur en Milieu Overijssel.

Rietplant Expedities

Tijdens de aanleg hebben zo’n 70 kinderen en volwassenen uit Kampen meegeholpen met het aanplanten van het riet. Dat gebeurde tijdens speciale Rietplant Expedities. Met de voeten in de klei en handen uit de mouwen kregen de deelnemers ook uitleg over de specifieke flora en fauna in het gebied. Kinderen mochten waterdiertjes vangen en vogels spotten. Inmiddels is het gebied gesloten voor het publiek. In totaal zijn ruim 600.000 rietwortels geplant. Wel wordt het mogelijk om het gebied wandelend of fietsend te bekijken vanaf de toekomstige dijken van het Reevediep. En ook komt er op termijn een vogelobservatiepunt.

De IJsseldelta als hotspot

De IJsseldelta is een voor de hand liggende regio om het leefgebied voor de rietvogels een impuls te geven. Het gebied is het belangrijkste bolwerk voor de Grote karekiet in ons land. De LIFE-subsidie is samen met de Vereniging Natuurmonumenten aangevraagd. Natuurmonumenten gebruikt de subsidie om de kwaliteit van bestaande rietlanden in het Zwarte Meer te verbeteren.

IJsseldelta programma Etalages in Kampen vertellen het verhaal van het nieuwe Rietland