Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Fasering en planning 2023

Intussen is de Roggebotbrug in gebruik is genomen voor wegverkeer en scheepvaart en wordt er hard doorgewerkt richting de eindsituatie. Eind 2023 zullen de meeste werkzaamheden gereed zijn. Hieronder een globaal overzicht van de werkzaamheden in de tweede helft van 2023.

Wegen & fietspaden

Na de weekendafsluiting van 14 juli 19.00 uur tot 17 juli 06.00 uur zijn alle wegen, de N307, de parallelwegen en de fietspaden gereed én aangesloten op de omliggende wegen.

Dijken en waterprofiel

In de zomer van 2023 verwachten we de Roggebotsluis in zijn geheel verwijderd te hebben. Daarna wordt de waterbodem verder uitgediept, wordt er bodembescherming aangebracht (matten van wilgentakken en stortsteen) en aangesloten op de dijktaluds en omliggende bodems. De werkzaamheden aan de dijken lopen door tot half oktober, zodat de dijken gereed zijn voor het stormseizoen. De werkzaamheden aan de waterbodem lopen door tot het einde van 2023.

Vaarweg

De vaarweg via het beweegbare deel van de brug is op 1 april in gebruik genomen. Voor de doorvaart onder het vaste deel van de Roggebotbrug in gebruik genomen kan worden moet eerst de bodem gereed en beschermd zijn en het vaarwegmeubilair aangebracht worden. Het vaarwegmeubilair bestaat uit remming- en geleidewerken, bebording en verlichting. Naar verwachting wordt de volledige vaarweg aan het einde van het jaar in gebruik genomen.

Groen en gebiedsinrichting

De laatste fase in het project is het afwerken van alle terreinen, de inrichting van het gebied en het planten van bomen en struiken. Een deel van het aanplanten is reeds gedaan (zie nieuwsbrief april 2023) en het overige deel wordt in het najaar van 2023 gedaan. Hetzelfde geldt voor de oplevering en overdracht zodat het op papier ook allemaal goed opgenomen is.

 

IJsseldelta programma Fasering en planning 2023