Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Fasering ingebruikname nieuwe N307 en wijziging aansluiting Buitendijksweg

De N307 wordt gefaseerd aangelegd en in gebruik genomen. Hierdoor kan het wegverkeer zo veel als mogelijk doorgang houden en blijft de hinder minimaal. Inmiddels is de Roggebotbrug en een deel van de nieuwe N307 in Flevoland in gebruik genomen. Naar verwachting is de volledige N307 vanaf medio juli in gebruik.

 Fasering N307

Vanaf 20 april 2023 is de nieuwe N307 in Overijssel in gebruik genomen ter hoogte van de Buitendijksweg. De situatie is omgezet buiten de spits (na 19.00 uur) waarbij een om-en-om regeling is toegepast voor verkeer. Na deze omzetting heeft  de N307 op dit deel gescheiden rijbanen met een brede middenberm (gras).

Eind april wordt richting de N50 de N307 tijdelijk omgelegd. Dit wordt gedaan om het zuidelijke deel van  de nieuwe duiker onder de N307 (t.p.v. Schansdijk en gemaal Kampen) te kunnen realiseren. Deze duiker zorgt voor de waterverbinding tussen de noord- en zuidkant van de N307.

Wijziging Buitendijksweg per 20 april 2023

Met de ingebruikname van een nieuw stuk  N307 in Overijssel wijzigt per 21 april ook de aansluiting van de Buitendijksweg met de N307. In de eindsituatie zijn er namelijk geen ongelijkvloerse kruisingen meer met het onderliggend wegennet. Voor gemotoriseerd verkeer betekent dit dat je:

  • Vanaf de Buitendijksweg alleen in de richting van Kampen de N307 op kan. Om vanaf de Buitendijksweg richting Dronten te rijden kan je omrijden via de Cellebroeksweg en Zwartendijk óf via de N307 richting Kampen waarna je moet keren bij de rotonde bij de   Zie afbeelding 1.
  • De Buitendijksweg is een éénrichtingsweg, met uitzondering voor aanliggende percelen. Verkeer mag vanaf de N307 niet afslaan naar de Buitendijksweg, behalve bestemmingsverkeer voor aanliggende percelen.

Voor fietsers is eerder dit jaar het nieuwe fietspad over de dijk al in gebruik genomen. Fietsers kunnen over het vrijliggende fietspad van en naar de  Buitendijksweg (richting de Slaper) en de fietspaden langs de N307 komen.

Aansluiting Buitendijksweg-N307

In de eindsituatie is er géén directe verbinding meer van de Buitendijksweg met de N307. De Buitendijksweg sluit dan aan op de parallelstructuur langs de N307. Deze verbinding is naar verwachting  juni 2023 gereed.

IJsseldelta programma Fasering ingebruikname nieuwe N307 en wijziging aansluiting Buitendijksweg