Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Flevolandse dijken kunnen wel tegen een stootje

De stormen Corrie, Dudley, Eunice en Franklin raasden onlangs over Nederland. Waterschap Zuiderzeeland hield voorafgaand, maar ook tijdens de stormen de waterstanden en dijken in Flevoland extra goed in de gaten.

 Door continue beheer zijn de dijken veilig en duurzaam. De Flevolandse dijken kunnen dus wel tegen een stootje. Het waterschap monitort de waterpeilen en weersvoorspellingen nauwlettend. Dit doen zij in samenwerking met het Watermanagement Centrum, KNMI en Rijkswaterstaat. Op basis van die informatie en de informatie van hun medewerkers in het gebied nemen zij mogelijk maatregelen. Waar nodig versterken zij op tijd de dijken. De versterking van de Drontermeerdijk, die net is afgerond, is daarvan een voorbeeld.

Maatregelen tijdens storm
“Bij harde wind en hoge waterstanden nemen we beschermende maatregelen zoals het sluiten van keringen (zoals sluizen en coupures). En zetten we onze gemalen aan om het overtollige water weg te pompen.” licht het waterschap toe. De dijkopzichters monitoren de waterstanden en rijden constant de dijken af om te controleren of er schade aan de dijk is. Bij een storm slaan door de wind de golven hard tegen de dijk, deze kan daardoor schade kan oplopen. Als er schade aan de dijk wordt geconstateerd wordt die snel herstelt. Ook controleren zij of er rommel (zoals riet, plastic, hout, stenen) is aangespoeld. Tijdens en na de storm ruimt het waterschap deze aangespoelde rommel op.

Wat doet een dijkopzichter tijdens dijkbewaking
Tijdens storm Eunice van februari jl. werden de dijken dag en nacht geïnspecteerd door de dijkopzichters. Het waterschap heeft haar werkzaamheden vastgelegd, deze zijn hier terug te zien.

IJsseldelta programma Flevolandse dijken kunnen wel tegen een stootje