Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
Werkzaamheden Reevediep

Bouwverkeer en veiligheid

Opdrachtgevers Rijkswaterstaat/provincie Overijssel en aannemerscombinatie Isala Delta hebben afgesproken dat er geen bouwverkeer rijdt op de openbare wegen in het projectgebied Reevediep. Dit om de veiligheid voor omwonenden en gebruikers van de wegen zoveel mogelijk de waarborgen.

De afspraak is dat bouwverkeer van Isala Delta niet rijdt op de volgende wegen: Buitendijksweg, Naaldeweg, Noordwendigedijk, Hogeweg, Venedijk-Zuid, Venedijk-Noord, De Chalmotweg, Zwartendijk, Slaper (gedeeltelijk), Cellesbroeksweg, Gelderse sluis en Buitendijks. Isala Delta neemt maatregelen om bouwverkeer op deze wegen te voorkomen. Bijvoorbeeld door het zand voor de aanleg van de dijken via buisleidingen vanaf de IJssel aan te voeren. Met de grote dumpers wordt daarnaast uitsluitend buiten de openbare wegen in het projectgebied gereden (voorbeeld rietmoeras). Inmiddels is ook een speciale bouwweg in aanleg, tussen de toekomstige dijken van het Reevediep. En er komen binnenkort ongelijkvloerse kruisingen met openbare wegen, zoals de Nieuwendijk en de Kamperstraatweg. Daarvoor worden speciale viaducten gebouwd. Verder zijn er op acht plaatsen waarschuwingsborden geplaatst om bouwverkeer van Isala Delta te weren op de openbare wegen. De afspraken over bouwverkeer gelden niet voor andere projecten, die in de regio worden uitgevoerd.

IJsseldelta programma Bouwverkeer en veiligheid