Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
Nieuwe situatie N307

Gesprekken met omgeving N307

De planvorming voor project N307 Roggebot-Kampen is in volle gang. Op basis van het ontwerpplan wordt steeds concreter hoe de nieuw te realiseren weg en brug er uit komen te zien.

Deze nieuwe ruimtelijke inrichting heeft in sommige gevallen natuurlijk zijn weerslag op de bestaande situatie en functies. Samen met de bewoners, gebruikers en andere betrokken partijen in de omgeving zoeken we naar mogelijkheden om het nieuwe ontwerp zo goed mogelijk op ieders belang aan te laten sluiten.

Zo zijn we onlangs bij de Volktuinvereniging Roggebot langs geweest om de plannen te bespreken en bij vier gezinnen die wonen aan het Vossemeerdijk. Ook andere belanghebbenden zoals Staatsbosbeheer en het AZC spreken wij regelmatig.

De komende periode gaan we samen met de omgeving kijken naar onduidelijkheden en kleinschalige aanpassingen in het ontwerp. Ook worden nog een aantal onderzoeken opgestart om de grondslag en mogelijke aanwezigheid van archeologische resten in beeld te brengen.

IJsseldelta programma Gesprekken met omgeving N307