Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Gestuurde boring onder de IJssel voor zeven datakabels

Van vrijdag 16 mei tot en met vrijdag 23 mei wordt een gestuurde boring uitgevoerd om zeven nieuwe datakabels onder de IJssel te leggen. De boring wordt aangestuurd vanuit de uiterwaarden aan de Zwolseweg in IJsselmuiden en loopt diagonaal onder de IJssel door naar De La Sabonierskade in Kampen. Omdat de boring plaatsvindt in de uiterwaarden blijft de overlast voor de omgeving beperkt. In de week van 26 mei worden de nieuwe kabels op het reguliere netwerk worden aangesloten. Omwonenden en gebruikers van De La Sabonierskade kunnen hiervan wel enige overlast ondervinden. De bewoners worden hierover volgende week nader geïnformeerd door de aannemer.

De datakabels moeten dieper komen te liggen, omdat vanaf 2015 het zomerbed van de IJssel op deze plek met 2,5 meter wordt verlaagd. De nieuwe kabels worden op een diepte van ongeveer 6 meter onder het toekomstige bodemniveau van de IJssel gebracht. Dat is voldoende diep om de Zomerbedverlaging zonder risico’s te kunnen uitvoeren. De oude kabels worden op termijn verwijderd door de aannemer, die de zomerbedverlaging gaat uitvoeren.
Vanwege de Zomerbedverlaging moeten op zes plekken langs de IJssel kabels en leidingen verdiept worden aangelegd. Ook in het gebied, waar het Reevediep wordt gerealiseerd, worden in 2014 en 2015 meerdere kabels en leidingen verlegd. En zo nodig verdiept aangelegd in verband met de realisatie van de vaargeul.

De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, dat in opdracht van Rijkswaterstaat en de Provincie Overijssel wordt uitgevoerd. Het project heeft als doel om meer ruimte te creëren voor de rivier de IJssel, zodat voor de toekomst, bij extreem hoogwater, de waterveiligheid in de regio Zwolle-Kampen kan worden geborgd. Ruimte voor de rivier IJsseldelta bestaat uit de zomerbedverlaging Beneden-IJssel en de realisatie van het Reevediep (een hoogwatergeul tussen de IJssel en het Drontermeer). Het project is één van de ruim dertig maatregelen, die langs de grote rivieren in Nederland worden gerealiseerd.

IJsseldelta programma Gestuurde boring onder de IJssel voor zeven datakabels