Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
Grondwater

Grondwatermeetnet Reevediep

Al enkele jaren staan er in de omgeving van het Reevediep een groot aantal peilbuizen. Deze meten de grondwaterstanden. Tijdens de graafwerkzaamheden van het Reevediep werden deze uitgelezen door aannemer Isala Delta. Nu het Reevediep klaar is, is het beheer van het grondwatermeetnet overgedragen aan Rijkswaterstaat. Hiermee worden de effecten op de grondwaterstand gemeten als het Reevediep vol water staat. Bijvoorbeeld als het IJsselmeerwater door storm opgestuwd wordt of als de IJssel zo hoog staat dat het ook door het Reevediep stroomt.

De grondwaterstanden zijn openbaar en te zien op de website van TNO. Vanaf 1 januari 2021 worden de gegevens gepubliceerd op de website van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Iedereen die geïnteresseerd is in de ondergrond, kan gratis de gegevens van de ondergrond bekijken en aanvragen.

Binnenkort worden de huidige meetnetinstrumenten vervangen door nieuwe. Ook worden dan de peilbuizen nagekeken en, als dat nodig is, gerepareerd of opnieuw geplaatst.

IJsseldelta programma Grondwatermeetnet Reevediep