Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Grote hoogwater-oefening langs de IJssel

Tot en met vrijdag 8 november 2013 organiseren het Waterschap Groot Salland, het Ministerie van Defensie en de Veiligheidsregio IJsselland een grootschalige hoogwater oefening in de IJsseldelta. De oefening heeft de naam Conecto.

Tijdens de oefening worden de deelnemende organisaties geconfronteerd met hoge waterstanden op de IJssel. De hoogwatersituatie zorgt ervoor dat een crisissituatie ontstaat waarop de deelnemende partijen moeten inspelen. Genomen besluiten worden tijdens de oefening ook daadwerkelijk uitgevoerd. Buitendienstmedewerkers van het waterschap worden ondersteund door Defensie-eenheden.

Tijdens de oefening wordt tot in detail een bedreigende hoogwatersituatie in het stroomgebied van de IJssel nagespeeld. Op de eerste dag betekende dat niet veel anders dan dat het ‘ergens in het bovenstroomgebied van de Rijn flink regent.’ De daarop volgende dagen wordt de virtuele waterstand in de rivieren steeds hoger en dus ook in de IJssel. Met als gevolg dat ook steeds meer mensen ingeschakeld zullen worden. In de laatste twee weken van de oefening zijn steeds meer activiteiten zichtbaar in de omgeving van de IJssel.

Het overstromingsrisico is een reëel risico in Veiligheidsregio IJsselland. Bijna jaarlijks is er sprake van een hoogwatersituatie op de IJssel. Daarom investeren Veiligheidsregio IJsselland en de netwerkpartners extra in de operationele voorbereiding op dit risico. Een oefening als deze biedt de mogelijkheid om de multidisciplinaire samenwerking tussen alle crisispartners te beoefenen.

IJsseldelta programma Grote hoogwater-oefening langs de IJssel