Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
grote-karekiet-2

Grote karekiet in Nederland gesignaleerd.

De grote karekiet is weer gesignaleerd in Nederland! Deze beschermde vogel kan gaan broeden in het riet langs het Drontermeer en mag dan niet worden verstoord. Waterschap Zuiderzeeland versterkt op dit moment de Drontermeerdijk. Voorafgaand aan deze dijkversterkingswerkzaamheden heeft de uitvoerende aannemer Boskalis de planning en werkzaamheden met Provincie Flevoland afgestemd. Vanuit het project versterking Drontermeerdijk doet de aannemer alles wat mogelijk is om verstoring van het leefgebied van de grote karekiet te voorkomen.

Grote karekiet niet verstoren

Om de grote karekiet niet te verstoren worden tijdens de vestigingsfase (territorium afbakenen, nestbouw en leggen van eieren)  vanaf eind april geen werkzaamheden uitgevoerd op een deel van de Drontermeerdijk. Dit is vanaf de Roggebotsluis tot aan de eerste bomen in het voorland. In dit gebied kan de grote karekiet zich gaan vestigen. In de periode mei, juni en juli wordt onderzocht of de grote karekiet daadwerkelijk gaat broeden in de rietkraag langs het Drontermeer. Alle werkzaamheden vinden in overleg met de Provincie Flevoland plaats.

Werkzaamheden Drontermeerdijk onder begeleiding van ecoloog

Op het andere deel van de Drontermeerdijk gaat de aannemer door met de werkzaamheden. Dit kan zonder de grote karekiet te verstoren. Dit gebeurd wel onder begeleiding van de ecoloog. De werkzaamheden op dit deel van de dijk kunnen doorgaan om 2 redenen.

  • Ten eerste ligt de rietkraag daar verder van de werkzaamheden af (voorland aanwezig) waardoor de geluidsbelasting van het werk in het riet lager is.
  • Ten tweede ligt daar, tussen de dijk en de rietkraag, een groenstrook van bomen en struiken die het zicht op de werkzaamheden wegneemt.

Leefomgeving grote karekiet

De grote karekiet overwintert in West-Afrika en vliegt in de periode eind april –begin mei de Nederlandse grens over op zoek naar stevig waterriet. De rietstengels moeten stevig genoeg zijn, want het nest wordt gefundeerd op een paar rietstengels. Als deze rietstengels te klein of te dun zijn, kan de grote karekiet geen goed nest bouwen of valt het nest met eieren in het water. De perfecte rietvegetatie is niet op heel veel plekken in Nederland meer te vinden, één van deze plekken zijn de rietkragen langs de Veluwerandmeren.

De grote karekiet is voor ons geen onbekende vogel. Voor Ruimte voor de Rivier IJssedelta-Zuid, hebben wij voor de grote karekiet (en roerdomp) een groot rietmoeras (42 ha.) aangelegd. In 2019 is de vestiging van de grote karekiet vastgesteld in het grote rietmoeras. Vanuit het project versterking Drontermeerdijk doen wij alles wat mogelijk is om verstoring van het leefgebied van de grote karekiet te voorkomen.

Bron en foto: H. Broier, ecoloog Bosaklis.

 

IJsseldelta programma Grote karekiet in Nederland gesignaleerd