Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
hanzecongres_signature

Hanzecongres: ‘Water verbindt’ - Nieuwe ontwikkelingen in een stroomversnelling

Water verbindt. Het Hanzeverbond bewijst dat als geen ander: al eeuwenlang verenigen, verrassen en versterken we elkaar. Kampen zet die traditie vol ambitie voort. Op vrijdag 16 juni vindt in de stad het Hanzecongres plaats, waar naar verwachting honderden bestuurders, ambtenaren en ondernemers op afkomen. Bent u erbij?

Economie, waterveiligheid, klimaat

Het Hanzecongres vormt het economische onderdeel van de Internationale Hanzedagen in Kampen. Thema van het congres is ‘Water verbindt’. U hoort, ziet en beleeft hoe de IJssel-Vechtdelta op het gebied van economie, veiligheid en klimaat met het water meebeweegt. Ook de topsectoren van de regio komen uiteraard voorbij.

Hanzeroutes

Wat het congres bijzonder maakt, zijn de Hanzeroutes. Elke route staat in het teken van een specifiek onderwerp, waarbij we verhalen van toonaangevende sprekers combineren met interessante werkbezoeken. Wat u ’s ochtends hoort, gaat u ‘s middags zien. Ruimte voor de Rivier IJsseldelta en Isala Delta verzorgen samen een deel van Hanzeroute 4.

Duurzame waterveiligheid vraagt om innovaties

De IJssel, de Donau en de Elbe… ze stromen al eeuwenlang langs onze steden. Ieder op hun eigen manier. Willen we onze steden leefbaar houden, dan is het van belang dat we het water van deze rivieren in juiste banen leiden.

Klimaatverandering en verstedelijking brengen de komende decennia grote opgaven op het gebied van waterveiligheid met zich mee. Ingenieurs zoeken samen met experts naar slimme oplossingen. Ook andere opgaven spelen een rol, zoals de versterking van natuurwaarden en de circulaire economie. Bij de ontwikkeling van oplossingen houden ingenieurs de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties aan en maken zij maximaal gebruik van innovaties en digitale technologieën. Hoofdspreker ir. Karin Sluis, algemeen directeur van ingenieursbureau Witteveen+Bos, vertelt hierover.

Voor de stad Kampen is water al eeuwenlang vriend en vijand. Het water brengt rijkdom, maar ook gevaren in de vorm van dijkdoorbraken en overstromingen. Daarom werkt de stad continu aan waterveiligheid. Zo werd vorig jaar zeven kilometer IJssel uitgebaggerd om de afvoer van hoogwater naar het IJsselmeer te verbeteren. Daarnaast verschijnt ten zuiden van Kampen op dit moment het Reevediep, een hoogwatergeul die in de toekomst voor droge voeten moet zorgen. Tegelijkertijd krijgt de omgeving er 350 hectare nieuwe natuur bij, waardoor mogelijkheden ontstaan voor wandelen, fietsen, varen en wonen.

Al deze initiatieven vallen onder het project Ruimte voor de Rivier, dat aannemerscombinatie Isala Delta uitvoert in opdracht van Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel. Jacco Zwemer van Rijkswaterstaat en Dirk-Jan Zwemmer van Isala Delta vertellen hoe waterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie bij dit project samenkomen. Ook gaan ze in op het proces. Hoe verloopt de samenwerking? Wat is er al gerealiseerd? En wat moet er nog gebeuren?

’s Middags staat een IJsseldeltatour gepland, waarbij u het project Ruimte voor de Rivier van dichtbij bekijkt. We komen onder meer langs de Recreatieschutsluis, de inlaat en de Nieuwendijkbrug.

In een stroomversnelling

Bij uw aanmelding kiest u zelf welke route u volgt. Zo verrijkt u het plenaire programma met een onderdeel dat u aanspreekt én ontmoet u internationale ondernemers en bestuurders met dezelfde interesses. Waardevol, want op die manier brengt u ontwikkelingen op het gebied van economie, veiligheid en klimaat met elkaar in een stroomversnelling.

Meld u aan!
Bent u ondernemer, bestuurder of ambtenaar in een Hanzestad? Heeft u iets met watergebonden economie, waterveiligheid of klimaat? En wilt u kennismaken met de topsectoren van de regio Zwolle? Dan mag u het Hanzecongres zeker niet missen.

Vrijdag 16 juni 2017
Kosten: € 121 per persoon (inclusief btw)
Inloop tussen 8.30 en 9.30 uur
Stadsgehoorzaal, Burgwal 84 in Kampen

Aanmelden? Kijk dan op www.waterconnects.nl.

IJsseldelta programma Hanzecongres: ‘Water verbindt’ – Nieuwe ontwikkelingen in een stroomversnelling