Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Hoogtebeperking voor scheepvaart bij Roggebot

Op dit moment geldt een hoogtebeperking van 7 meter bij de Roggebotsluis. Dit noemen wij de ‘stremming staande mast route’. Deze hoogtebeperking duurt t/m 1 april 2023, daarna wordt de nieuwe vaargeul via het beweegbare deel van de nieuwe brug bij Roggebot in gebruik genomen. Hieronder lichten we toe waarom deze hoogtebeperking nodig is en welke werkzaamheden we uitvoeren in deze periode.

Wegverkeer

De huidige Zwolsebrug blijft in gebruik voor wegverkeer tot 13 maart 2023. In het weekend van 10 t/m 13 maart wordt de brug gestremd voor auto- en vrachtverkeer. In dat weekend worden de wegen aangesloten en routes omgezet. Hulpdiensten en fietsers/voetgangers houden in dit weekend wel doorgang via een tijdelijke route over de brug. Na afronding van deze werkzaamheden nemen we de nieuwe brug bij Roggebot in gebruik voor het wegverkeer.

Scheepvaart

Voor de scheepvaart zijn er in de eindsituatie twee vaargeulen. Eén vaargeul voor alle schepen hoger dan 7 meter (in de praktijk vooral zeilschepen) onder het beweegbare deel van de brug. En een brede vaargeul (voor gelijktijdige scheepvaart in 2 richtingen) onder het vaste deel van de nieuwe brug. Voor die laatste geldt een doorvaarthoogte van maximaal 7 meter. De nieuwe vaargeul met het beweegbare deel komt náást de huidige sluis te liggen, waar op dit moment de Roggebotdam met de huidige N307 nog op ligt. Op het moment dat het wegverkeer vanaf 13 maart over de nieuwe brug gaat wordt in 2 weken de nieuwe vaargeul onder het beweegbare deel van de brug gerealiseerd. Dit zodat op 1 april 2023 het scheepvaartverkeer hoger dan 7 meter weer doorgang heeft en de ‘stremming staande mast route’ kan worden opgeheven.

IJsseldelta programma Hoogtebeperking voor scheepvaart bij Roggebot