Email icoon
Facebook logo
Terug naar nieuwsoverzicht

IJssel: informatiemarkt uiterwaardgebied Scherenwelle-Wilsum; 19 november

Rijkswaterstaat organiseert op maandag 19 november een informatiemarkt over de toekomst van het uiterwaardgebied Scherenwelle-Wilsum. De markt duurt van 18.30 tot 21.00 uur en vindt plaats in MFC ‘De Toekomst’, Quarles van Uffordweg 2 in Wilsum.

In 2014 wordt begonnen met de aanpak van de inrichting van het uiterwaardgebied. Hierbij komen verschillende uitgangspunten samen. Het gebied is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en Rijkswaterstaat wil het in het kader daarvan verder inrichten.

Uitgangspunten aanpak inrichting uiterwaardgebied

Waterschap Veluwe wil meestromende nevengeulen realiseren en Rijkswaterstaat wil maatregelen treffen voor de zomerbedverlaging van de Beneden-IJssel. Staatsbosbeheer gaat als eigenaar het gebied beheren.

Verder worden er recreatiemogelijkheden gerealiseerd. Bestaande en nieuw in te richten percelen gaan als samenhangende eenheid functioneren, waarbij een natuurlijk waterregime ontstaat.

Natura2000

Voor de inrichting zijn de instandhoudings- en uitbreidingsdoelen van Natura2000 (habitat- en vogelrichtlijn) bepalend. Voor de lange termijn wordt gestreefd naar een overstromingsdynamiek met moerasontwikkeling op de lagere delen. Op de hogere stukken komt ruimte voor glanshaverhooilanden en kievitsbloemhooilanden.

Oude rivierarmen (hanken) worden opengemaakt en aangetakt en er komt ruimte voor rietmoeras en ooibossen. De vroegere ijsbaan bij Wilsum krijgt een natuurvriendelijke inrichting. Verder komt er een wandelpad vanaf Wilsum naar de IJssel.

De maatregelen zijn grotendeels voortgekomen uit de aanbevelingen vanuit een expertmeeting die de provincie Overijssel in 2010 organiseerde en waarbij de wensen en (on)mogelijkheden voor het gebied aan bod kwamen.

Deelnemende partijen

Op de informatiemarkt wordt duidelijk hoe de verschillende partijen gaan samenwerken om alle doelen zo goed mogelijk te realiseren. Deelnemende partijen zijn:

  • de provincie Overijssel
  • Rijkswaterstaat
  • Waterschap Veluwe
  • Staatsbosbeheer
IJsseldelta programma IJssel: informatiemarkt uiterwaardgebied Scherenwelle-Wilsum; 19 november