Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

IJsselkogge voor onderzoek naar Stichting Batavialand

De IJsselkogge, die nu nog in de bodem van de IJssel ligt maar volgend jaar moet wijken voor de zomerbedverlaging van Ruimte voor de Rivier, gaat na berging voor nader onderzoek naar Stichting Batavialand in Lelystad. Ook de Aak en de Punter gaan mee. Dit staat in een intentieovereenkomst die vandaag is gesloten tussen Rijkswaterstaat en de stichting Batavialand in Lelystad. Rijkwaterstaat voert in samenwerking met de provincie Overijssel het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta uit waarvan de zomerbedverlaging deel uitmaakt. Doel van de zomerbedverlaging is verbetering van de waterveiligheid van de regio.

Als uit het onderzoek blijkt dat de schepen in goede staat zijn zal conservering in Lelystad plaatsvinden. Het conserveren neemt naar schatting twee jaar in beslag. Na conservering kunnen de schepen worden overgebracht naar een locatie om ze tentoon te stellen. Mocht de staat niet goed genoeg zijn, kan uitgeweken worden naar het depot in Nijkerk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Hoofd Ingenieur Directeur Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier Joke Cuperus: “We zijn verheugd om samen te kunnen werken met Stichting Batavialand, een deskundige en ervaren partij voor het conserveren van historische schepen. De schepen kunnen op tijd worden geborgen en de aandacht krijgen die ze verdienen. In Lelystad zijn de benodigde deskundigheid, faciliteiten en een locatie beschikbaar. En de waterveiligheid is op tijd gerealiseerd.”

Op dit moment brengt een team van experts in beeld welke mogelijkheden er zijn om de IJsselkogge en de Aak en de Punter te lichten en te bergen. De volgende stap is om de aanbesteding van de werkzaamheden voor te bereiden. Volgens de huidige planning wordt in de periode zomer-najaar 2015 de berging uitgevoerd. Direct aansluitend worden de scheepswrakken overgebracht naar de stichting Batavialand in Lelystad.

Ruimte voor de rivier

De Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl ze tussen de dijken maar weinig ruimte hebben. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe.
Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand in de rivieren moet omlaag. Daarom geeft Rijkswaterstaat samen met waterschappen, gemeentes en provincies onze rivieren op ruim dertig plaatsen meer ruimte.

Bijvoorbeeld door het verleggen van dijken, graven van nevengeulen en verdiepen van uiterwaarden. Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is een gezamenlijk project van Rijkswaterstaat en provincie Overijssel. Binnen dit project wordt de IJssel, ter hoogte van de stad Kampen, over een lengte van 7 kilometer uitgediept. Tegelijkertijd wordt de nieuwe hoogwatergeul Reevediep gerealiseerd, tussen de IJssel en het Drontermeer. Op deze manier werken we samen aan de veiligheid van vier miljoen inwoners in het rivierengebied én aan een aantrekkelijke leefomgeving.

Stichting Batavialand

Aan de Lelystadse kust werken Bataviawerf, Nieuw Land Erfgoedcentrum en RCE afdeling Scheepsarcheologie gezamenlijk aan een nieuw cultuurbelevingspark Batavialand, dat het verhaal van de relatie van Nederland en het water aan een breed publiek wil gaan vertellen.

IJsseldelta programma IJsselkogge voor onderzoek naar Stichting Batavialand