Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo

Voorafgaand aan de openstelling van de N306 en de Drontermeerdijk op 29 april 2021 ging Winfried van Kleef, omgevingsmanager bij Waterschap Zuiderzeeland, bij een aantal mensen langs om te praten over de samenwerking, betrokkenheid en de impact van het dijkversterkingsproject.

In onderstaande links de weergave van de gesprekken:

(Ieder gesprek duurt rond de 2 minuten.)

  1. Gesprek met Rens Smeenk, uitvoerder bij Boskalis Nederland, die in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland de Drontermeerdijk versterkte, over zijn werk tijdens de dijkversterking. 
  2. Gesprek met Raymond Duffels, directeur van restaurant At Sea, over de samenwerking met het waterschap en de bereikbaarheid van zijn bedrijf tijdens de uitvoer van de dijkversterking. 
  3. Gesprek met Jorgen van de Torren, wegbeheerder bij gemeente Dronten, over o.a. de samenwerking en de op- en afritten en aansluitingen op de Drontermeerdijk.
  4. Gesprek met Herman Goulooze, van Stichting Roggebot over de lokale meerwaarde van het dijkversterkingsproject waarbij in samenwerking met Boskalis de mountainbike route van de stichting werd vernieuwd.
  5. Gesprek met Anika Zuiderveld, omwonende Drontermeerdijk, over de impact van het dijkversterkingsproject voor omwonenden.
  6. Gesprek met collega Jan Boezeman, dijkopzichter bij Waterschap Zuiderzeeland over de dijkversterkingswerkzaamheden voorafgaand, tijdens en naderhand.
  7. Gesprek met Herman Uitenbos van Staatsbosbeheer over de lokale meerwaarde van de dijkversterking en over de fauna.
  8. Gesprek met Heleen Broier, ecoloog bij Boskalis Nederland, over de bijzondere flora en fauna op de dijk en hoe je daar mee omgaat tijdens een dijkversterkingsproject. Boskalis versterkte in opdracht van het waterschap de Drontermeerdijk.
  9. Gesprek met Wilco Hulshof, brandweer Veiligheidsregio Flevoland over de nieuwe blusleiding van de brandweer die gemaakt is bij de Drontermeertunnel die onder de versterkte Drontermeerdijk loopt.
  10. Gesprek met Ron Dooyeweerd, wegbeheerder bij Provincie Flevoland, over de doorstroming van het verkeer tijdens de uitvoer van de dijkversterking, maar ook over de nieuwe N306.