Email icoon
Facebook logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Informatiebijeenkomst

Op 24 november jl. heeft de eerste informatieavond plaatsgevonden waar de combinatie Isala Delta aan deelnam. Na het welkomstwoord en een inleiding van Jean Buskens (omgevingsmanager Ruimte voor de Rivier IJsseldelta) namen Dirk Jan Zwemmer (projectmanager Isala Delta) en Ruben Nijlant (omgevingsmanager Isala Delta) de aanwezigen mee in het proces en het project.

Een van de onderwerpen die aan bod kwam, was de hinderreductie. Omwonenden hebben in het voortraject aangegeven veiligheid en bereikbaarheid erg belangrijk te vinden. Isala Delta beaamt dit en houdt hier in de uitvoeringsfase rekening mee. Daar waar mogelijk wordt het zand dat vrijkomt uit de IJssel via het water afgevoerd richting het werk. Op deze manier worden voertuigbewegingen gereduceerd. Tevens worden aparte bouwwegen aangelegd onder andere ter hoogte van de toekomstige dijk, voor bouwverkeer. Daar waar de bouwwegen de doorgaande wegen kruisen, gebeurt dit ongelijkvloers. Dit houdt in dat de ene weg over de andere weg heen gaat.
De Nieuwendijk wordt opgewaardeerd met een vrij liggend fietspad.

Tijdens de informatieavond heeft Isala Delta de planning op hoofdlijnen gepresenteerd:

  • zomerbedverlaging: start realisatie voorjaar 2015, gereed 31 oktober 2016;
  • inrichting Scherenwelle: start realisatie voorjaar 2015, gereed 15 december 2015;
  • Reevediep: start realisatie medio 2015, klimaatdijk gereed 31december 2017, bypass gereed 31 oktober 2018.
IJsseldelta programma Informatiebijeenkomst