Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Informatiemarkt Bentinckswelle en Zalkerbosch

Op maandag 22 april is er in De Oase, Kerkplein 3 in Zalk een informatiemarkt over het uiterwaardgebied Bentinckswelle en Zalkerbosch. De markt duurt van 19.30 tot 22.00 uur en is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van dit gebied aan de IJssel.

Volgend jaar wordt begonnen met de inrichting van het gebied Bentinckswelle en Zalkerbosch. Rijkswaterstaat, Waterschap Vallei en Veluwe, gemeente Kampen en Staatsbosbeheer maakten samen een inrichtingsplan voor deze uiterwaarden.

Voor de inrichting van het gebied zijn de doelen van Natura2000 bepalend. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie (EU). Het is opgezet door de EU om de rijke natuur en biodiversiteit in Europa te beschermen.

Voor de lange termijn wordt gestreefd naar een ‘overstromingsdynamiek’ met plasdras- en stroomdalgraslanden op de lage delen. Op de hogere stukken komt er ruimte voor hardhoutooibos – aansluitend op het bestaande Zalkerbosch – en een graanakker. In Bentinckswelle wordt een meestromende nevengeul aangelegd. In en tussen beide gebieden komt een wandelroute door de uiterwaarden.

Op de informatiemarkt wordt duidelijk hoe het inrichtingsplan eruit ziet en wordt de fasering toegelicht.

IJsseldelta programma Informatiemarkt Bentinckswelle en Zalkerbosch