Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Informatiemarkt over aangepaste zomerbedverlaging goed bezocht

Op dinsdagavond 24 april 2012 was er een informatiemarkt van het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel. Deze avond werd georganiseerd vanwege de aangepaste zomerbedverlaging bij Kampen.

In plaats van een zomerbedverlaging van 22 kilometer die start bij Zwolle, start de verlaging nu bij Kampen. De aangepaste verlaging die nu wordt onderzocht, is 7 kilometer. Deze start bij de Molenbrug in Kampen en gaat tot de Eilandbrug bij de N50.

Voor deze aanpassing is gekozen, omdat de oorspronkelijke verlaging onacceptabele effecten had op het drink- en grondwater bij Zwolle en Hattem en op de natuur langs de IJssel. Daarnaast wil het project de ruimtelijke kwaliteit in de uiterwaarden van Zalkerbosch en Scherenwelle verbeteren. Dit wordt onderzocht in samenwerking met bewoners en belanghebbenden.

Presentatie

De informatiemarkt in Kampen werd goed bezocht. Ongeveer 50 bezoekers stelden hun vragen aan de aanwezige specialisten. Ook werd er een presentatie gegeven waarin in hoofdlijnen het aangepaste project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel aan bod kwam. Naast medewerkers van dit project waren er medewerkers aanwezig van andere projecten die spelen in deze regio. Dat zijn project Stroomlijn, Kaderrichtlijn Water IJssel, Waterschap Groot Salland en IJsseldelta-Zuid.

IJsseldelta programma Informatiemarkt over aangepaste zomerbedverlaging goed bezocht