Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Inloopbijeenkomst over bestemmingsplannen en vergunningen Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Dinsdag 11 juni is er een inloopbijeenkomst over de ontwerpen van de bestemmingsplannen, vergunningen en projectplannen van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van Kampen.

Het is een inloopbijeenkomst. Bezoekers kunnen tussen 16.00 uur en 21.30 uur vrij inlopen om zich te laten informeren. In de hal is een informatiemarkt en in de Raadszaal worden er presentaties gegeven over het ontwerpbestemmingsplan van Kampen, over het Reevediep en over de Zomerbedverlaging Beneden-IJssel.

Informatiemarkt

In de hal van het gemeentehuis worden stands en informatiepanelen ingericht. De stands worden bemand door vertegenwoordigers van de betrokken partijen. Hier vindt u informatie over de ontwerpbestemmingsplannen van de gemeente Kampen en de gemeente Dronten, de ontwerpvergunningen Natuurbeschermingswet, ontwerpvergunningen en de Flora en Faunawet, de ontwerpomgevingsvergunning Zomerbedverlaging Beneden-IJssel en de ontwerpprojectplannen waterwet voor de zomerbedverlaging en het Reevediep. Ook is het planschadeloket van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier aanwezig. Verder is er een stand “Uitvoering”, waar bezoekers informatie kunnen krijgen over bijvoorbeeld het grondwatermeetnet, lopende onderzoeken enz. Verder kan informatie worden ingewonnen over de lopende procedures. Medewerkers van onder meer Rijkswaterstaat, provincie Overijssel, ministerie van Economische Zaken, gemeente Kampen, gemeente Dronten en waterschap Groot Salland zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Ter inzage

Van 6 juni tot en met 17 juli 2013 ligt het eerste cluster ontwerpvergunningen en -besluiten ter inzage. Dit cluster betreft de zogeheten hoofdvergunningen. Later in het proces, na de aanbestedingsprocedure, zullen ook de diverse uitvoeringsvergunningen ter inzage worden gelegd. Dit gebeurt nadat de opdrachtnemer van de werkzaamheden zijn uitvoeringswerkzaamheden gedetailleerd heeft uitgewerkt. Alle ontwerpstukken met de bijlagen zijn overzichtelijk te vinden op www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl 

IJsseldelta programma Inloopbijeenkomst over bestemmingsplannen en vergunningen Ruimte voor de Rivier IJsseldelta