Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Internationale experts aan de slag in Kampen

De combinatie Infram-Vestigia heeft van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om de aanbesteding van de berging van de IJsselkogge bij Kampen voor te bereiden. Dit samenwerkingsverband van bedrijven betrekt hierbij nationale en internationale experts in onderwateropgravingen. De berging van dit historisch waardevolle scheepswrak uit de vijftiende eeuw is nodig om het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta te kunnen uitvoeren.

Infram uit Marknesse en Vestigia uit Amersfoort hebben veel kennis van project- en contractmanagement en beschikken over archeologische expertise. Joke Cuperus, Hoofd-Ingenieur van Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier: “Voor de waterveiligheid van de regio Zwolle-Kampen moet de IJsselkogge wijken uit de rivierbodem. Omdat het erg belangrijk is zorgvuldig om te gaan met cultureel erfgoed, wil Rijkswaterstaat dat dit perfect wordt uitgevoerd. Infram en Vestigia hebben goede bijdrage geleverd aan Ruimte voor de Rivierprojecten Ontpoldering Noordwaard en kribverlaging in de Waal. Ik heb er alle vertrouwen in dat Rijkswaterstaat met de combinative Infram-Vestigia het beste uit de markt heeft gehaald.”

De combinatie heeft ook ervaring met archeologische werkzaamheden bij grote projecten, zoals onder meer de Hanzelijn en HSL-Zuid. En recent werd meegewerkt aan water-archeologieprojecten, zoals de Maasvlakte II en de Markerwadden. “Met onze professionaliteit, passie, kennis en ervaring werken we graag samen met het projectteam en partijen in de regio aan dit bijzondere project”, aldus Gert-Jan van den Dries en Wilfried Hessing van Infram-Vestigia.

Onderzoek naar varianten berging

Samen met nationale en internationale experts in onderwateropgravingen wordt de komende tijd in beeld gebracht welke mogelijkheden er zijn om de IJsselkogge en de twee andere historische schepen te lichten en te bergen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de informatieve, die de al lopende marktconsultatie oplevert. Marktpartijen, die in staat zijn om de daadwerkelijke berging te kunnen uitvoeren, worden daarin nu al uitgedaagd om hun expertise in te brengen. Vervolgens bereidt de combinatie Infram-Vestigia de aanbesteding van de werkzaamheden voor. De feitelijke aanbesteding gaat in het najaar van 2014 van start. De planning is dat in de periode zomer-najaar 2015 de berging wordt uitgevoerd. Deze berging bestaat uit het vrijmaken, onderzoeken en lichten van de schepen.

Besluit om te Bergen

In de regio Zwolle-Kampen werken Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel samen aan de voorbereiding van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Dit project is onderdeel van het nationale programma Ruimte voor de Rivier, waarbij op 34 plekken in Nederland maatregelen worden uitgevoerd om het rivierengebied veiliger en mooier te maken. In Zwolle-Kampen wordt een zomerbedverlaging gerealiseerd, waarbij de IJssel tussen de Molenbrug en de Eilandbrug gemiddeld met 2,5 meter wordt verdiept. Ook wordt ten zuiden van Kampen de hoogwatergeul Reevediep gerealiseerd, waarvan een deel ook geschikt is als nieuwe route voor de recreatievaart. Tijdens archeologisch onderzoek is in de IJssel, dichtbij de binnenstad van Kampen, ter hoogte van de Koggewerf, een wrak van een vijftiende eeuwse Kogge gevonden. Ook werden op deze plek twee andere historische schepen aangetroffen. Een unieke vondst met bijzondere archeologische waarde. De drie scheepswrakken liggen eigenlijk in de weg om de zomerbedverlaging te kunnen uitvoeren. Daarom heeft Rijkswaterstaat in overleg met de provincie Overijssel en de gemeente Kampen besloten om ze te gaan bergen.

IJsseldelta programma Internationale experts aan de slag in Kampen