Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Inzet Reevediep afhankelijk van rivierafvoer vanuit Duitsland

Volgend jaar worden de werkzaamheden van de zomerbedverlaging en aanleg van het Reevediep buiten zichtbaar. Minder zichtbaar voor de buitenwereld is dat er ook wordt gewerkt aan afspraken over de werking van het systeem van de hoogwatergeul.

De afvoer van water bij de Rijn bij Lobith zijn bepalend voor de inzet van het Reevediep. Het Water Management Centrum Nederland van Rijkswaterstaat stelt aan de hand van afvoer- en neerslaggegevens uit Duitsland verwachtingen op voor de afvoeren die via de Rijn bij Lobith ons land binnen komen. Op het moment dat de afvoeren gaan stijgen, worden bewoners en gebruikers van de IJsseluiterwaarden geïnformeerd zodat bijvoorbeeld het vee tijdig uit de uiterwaarden kan worden verwijderd. Het Reevediep hoeft in deze omstandigheden nog niet te worden ingezet. Bij verder stijgende afvoeren, hoger dan de extreme afvoeren van de winters van 1993 en 1995, wordt ook het signaal afgegeven dat het Reevediep ingezet moet worden om de IJssel te ontlasten.

Voordat het Reevediep echter gaat meestromen, moet een aantal maatregelen worden genomen. Er moet worden gecontroleerd of er nog mensen of vee in het stroomgebied van het Reevediep aanwezig zijn. De gemalen Kamperveen en Zwartendijk moeten gesloten zijn. Ook de kering in de Reevedam wordt gesloten, om te voorkomen dat er IJsselwater in het Drontermeer komt. Daarnaast wordt de Roggebotsluis open gezet en zodanig geprepareerd dat er door de sluis water kan worden gespuid naar het Vossemeer. Als dit alles is gedaan kan de inlaat worden geopend en wordt een deel van het IJsselwater via het Reevediep en het Vossemeer afgevoerd naar het IJsselmeer.

Al deze activiteiten worden opgenomen in draaiboeken van de betrokken waterbeheerders. De aanleg van het Reevediep vraagt dus niet alleen een grootschalig grondverzet maar ook een doordachte gezamenlijke aanpak hoe de inzet van de hoogwatergeul georganiseerd wordt.

IJsseldelta programma Inzet Reevediep afhankelijk van rivierafvoer vanuit Duitsland