Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Isala Delta houdt inloopbijeenkomst over start eerste werkzaamheden

Het team van Isala Delta is op dit moment volop bezig met alle voorbereidingen om later dit jaar buiten aan de slag te kunnen. Woensdagavond 18 februari wordt tussen 19.00 en 20.30 uur een inloopbijeenkomst gehouden gebouw De Veenhof aan de Hogeweg in Kamperveen.

Eind februari start Isala Delta met de voorbereidende werkzaamheden in het Reevediep. Gestart wordt met archeologisch onderzoek. Begin maart starten de werkzaamheden met focus op de ecologisch-gevoelige locaties. Langs het tracé van de noordelijke Reevediepdijk worden vissen afgevangen en kwelsloten aangelegd. Tevens wordt een werkweg gerealiseerd. In mei starten de zomerbedverlaging van de IJssel en de aanleg van de klimaatdijk.

Inloopbijeenkomst

Om een toelichting te geven op de eerste uitvoerende werkzaamheden, organiseert Isala Delta een inloopbijeenkomst op woensdag 18 februari van 19.00 – 20.30 uur in De Veenhof aan de Hogeweg te Kamperveen. Tijdens deze bijeenkomst zijn medewerkers van Isala Delta aanwezig om vragen te beantwoorden. Er vindt geen centrale presentatie plaats, dus inlopen kan op elk gewenst moment.

RvdR IJsseldelta

Bij hoogwater op de IJssel bestaat overstromingsgevaar voor de regio Kampen-Zwolle. Om de veiligheid in het gebied voor de middellange termijn te borgen, is het nodig om de IJssel meer ruimte te geven. Daarom wordt het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta uitgevoerd door de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat. Er worden twee maatregelen gerealiseerd:

–        Zomerbedverlaging Beneden­IJssel, waarbij de rivier over een lengte van 7,5 kilometer tussen de Molenbrug en de Eilandbrug gemiddeld 2 meter wordt verdiept, in combinatie met het versterken van de natuurwaarden in vijf uiterwaarden van de IJssel en;

–        de aanleg van het Reevediep, een ruim 6 kilometer lange hoogwatergeul ten zuiden van Kampen, tussen de IJssel en het Drontermeer.

 

Daarnaast worden de opgaven van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid gerealiseerd, een initiatief van de provincie Overijssel, dat de waterveiligheidsmaatregelen combineert met:

–        de aanleg van ruim 350 hectare nieuwe deltanatuur, waaronder ruim 40 hectare rietmoeras die toegevoegd wordt aan het Europese netwerk Natura 2000;

–        nieuwe wandel-, struin- en fietspaden;

–        een vaargeul in het Reevediep voor de recreatievaart en

–        nieuwe mogelijkheden voor wonen aan de zuidkant van Kampen op een klimaatdijk.

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Dat zorgt met meer dan dertig projecten voor een aanzienlijke verbetering van de hoogweaterveiligheid van 4 miljoen mensen in het Nederlandse rivierengebied.

IJsseldelta programma Isala Delta houdt inloopbijeenkomst over start eerste werkzaamheden