Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
werkzaamheden

Isala Delta legt aanleg van tijdelijke voorzieningen stil door uitspraak rechtbank Zwolle

Op 15 september heeft de gemeente Kampen een omgevingsvergunning verleend voor een aantal werkzaamheden in de omgeving van de Nieuwendijk in het kader van de realisatie van het Reevediep dat onderdeel is van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Deze vergunning is nodig voor de aanleg van een tijdelijke weg parallel aan de Nieuwendijk en de voorbereiding van de landhoofden voor een nieuw te bouwen brug. De tijdelijke weg wordt aangelegd om bouwverkeer en plaatselijk verkeer volledig te kunnen scheiden. De aannemer Isala delta heeft voor de tijdelijke weg gekozen om een zo veilig mogelijke situatie te maken voor de passanten van dit deel van de bouwplaats.

Tegen deze vergunning is twee weken geleden bezwaar gemaakt door de werkgroep Zwartendijk. Vorige week heeft de werkgroep een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechtbank. Dat is een de mogelijkheid om een genomen besluit dat in werking treedt, voorlopig ongedaan te maken met een spoedprocedure bij de voorzieningenrechter. Naar aanleiding van dit verzoek om voorlopige voorziening de voorzieningenrechter de op 15 september 2015 verleende omgevingsvergunning geschorst, totdat de rechtbank een uitspraak heeft gedaan op het verzoek om voorlopige voorziening. Op vrijdag 6 november 2015, 10:00 uur is hierover een zitting gepland.

Nu de vergunning door de voorzieningenrechter is geschorst heeft Isala Delta de werkzaamheden aan de tijdelijke weg en de voorbelasting per direct gestopt. Op 6 november moet blijken of de voorlopige voorziening al dan niet wordt toegekend en deze werkzaamheden daarna weer door kunnen gaan, of nog langer moeten worden stilgelegd.

De overige werkzaamheden die Isala delta uitvoert zijn door deze uitspraak van de voorzieningenrechter niet geblokkeerd. Het is belangrijk om zo snel mogelijk helderheid te krijgen over wat wel en niet kan worden uitgevoerd. Bepalend is een uitspraak van de Raad van State in de nog lopende procedure over alternatieven en redenen om Reevediep aan te leggen. Die uitspraak kan tussen begin november en medio december bekend worden.

IJsseldelta programma Isala Delta legt aanleg van tijdelijke voorzieningen stil door uitspraak rechtbank Zwolle