Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Isala Delta start met voorbereidende werkzaamheden

Isala Delta start vanaf volgende week in het gebied van het Reevediep met voorbereidende werkzaamheden. Het gaat in eerste instantie om “omkeerbare werkzaamheden”. Niet-omkeerbare werkzaamheden, zoals sloop van panden en het kappen van bomen, worden in een later stadium uitgevoerd.

Archeologisch vervolgonderzoek

Op maandag 23 februari gaat het archeologisch vervolgonderzoek van start. Op basis van onderzoek in archieven is een archeologische verwachtingenkaart voor het gebied gemaakt. Daarop staan plekken aangegeven die mogelijkerwijs een bijzondere historische vondst op kunnen leveren en daarom nader moeten worden onderzocht. Verwachting is dat tijdens de gehele projectperiode in totaal zo’n 180 proefsleuven gegraven worden.

Sloten

Om de werkzaamheden te kunnen beginnen is het noodzakelijk om een aantal sloten te dempen en een aantal nieuwe sloten uit te graven. Deze werkzaamheden zijn gepland vanaf begin maart. Om veiligheidsredenen wordt het werkterrein op die manier ook minder toegankelijk gemaakt. Voordat het dempen van de sloten start, worden de aanwezige vissen verhuisd. Dit gebeurt onder begeleiding van een ecoloog.

Persleidingen

In de maanden maart en april wordt de Onderdijkse Waard verbonden met de IJssel. Er komt een doorgang voor de zandschepen, die zand uit de zomerbedverlaging vervoeren. In de Onderdijkse Waard worden de schepen gelost.
In dezelfde periode worden persleidingen aangelegd. Dit gebeurt met een portaal over de Kamperstraatweg, zodat het verkeer er minder hinder van ondervindt.
Het zand wordt in een later stadium via deze persleidingen getransporteerd naar het gebied van het Reevediep. Het opspuiten van het zand start dan op het tracé van de noordelijke dijk van het Reevediep.

IJsseldelta programma Isala Delta start met voorbereidende werkzaamheden