Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
15219421_1135861069800418_642799762667047014_n_1

Jean Buskens met pensioen

Sinds oktober 2006 was Jean Buskens de algemeen projectleider voor de Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid en meer in het bijzonder de Bypass Kampen.

Hij was het boegbeeld van het project. Hij onderhield de contacten met de vele betrokken overheden, adviseurs, maar ook bewoners en andere belanghebbenden en belangstellenden. Vooral in de tijd van planvorming, toen nog veel grond moest worden aangekocht, had hij regelmatig gesprekken aan de keukentafel om mensen persoonlijk op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen. Maar ook in Den Haag en bij Rijkswaterstaat in Utrecht was hij vaak aanwezig om de aandacht voor het project vast te houden en besluiten voor te bereiden. In de regio zijn tientallen presentaties gedaan en werkbezoeken begeleid.

Sinds de start van de realisatie heeft Jean de rol van omgevingsmanager vervult. Daardoor was hij onder andere verantwoordelijk voor de contacten en communicatie, de vergunningen, uit te voeren onderzoeken, waaronder grondwater en archeologie, het verleggen van kabels en leidingen, vastgoed en het borgen dat de ruimtelijke kwaliteit wordt gerealiseerd.

Nu het project volop in uitvoering is en de contouren buiten goed zichtbaar zijn, heeft Jean besloten om per 1 maart met pensioen te gaan. In zijn afscheidstoespraak op het provinciehuis zei hij onder andere: ”Ik bedank de vele mensen die bij het project betrokken zijn geweest en met wie in goed vertrouwen is samengewerkt. Soms waren er verschillen van inzichten, maar dat had geen gevolgen voor de persoonlijke verhoudingen. Ik verwacht niet zo veel moeite te hebben om het project los te laten. Dat is in goede handen bij het huidige projectteam en mijn opvolgster. Wat ik wel zeker erg ga missen zijn de vele mensen waarmee is samengewerkt.“

IJsseldelta programma Jean Buskens met pensioen