Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Kampen wil IJsselkogge in bruikleen van Rijk

De gemeente Kampen wil dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) eigenaar wordt van de IJsselkogge die in het najaar van 2015 wordt geborgen uit de IJssel. Het belangrijkste argument voor deze keuze is, dat de RCE de expertise in huis heeft en dat Kampen daar graag gebruik van blijft maken.

De gemeente Kampen is met zowel de provincie als met de RCE in gesprek geweest op welke wijze de expositie juridisch vormgegeven kan worden. De eerste vraag was wie de eigenaar van het schip is, nadat de conservering is afgerond.

Het college van B&W heeft drie mogelijkheden onderzocht en uiteindelijk besloten dat de RCE het beste eigenaar kan blijven van het schip. Daarom verzoekt de gemeente Kampen de minister van OCW (RCE) het schip toe te wijzen aan het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot. Vervolgens wordt een bruikleenovereenkomst gesloten met Kampen, zodat het schip hier tentoongesteld kan worden.

In het najaar van 2015 wordt de IJsselkogge geborgen en, indien de kwaliteit nog goed is, geconserveerd in Batavialand gedurende drie jaar. Burgemeester Koelewijn: “Ik heb er vertrouwen in dat de IJsselkogge na conservering langdurig tentoongesteld wordt in Kampen.”

Met deze constructie heeft de gemeente ook een terugvaloptie in het geval zij in de toekomst het schip niet meer tentoon wenst te stellen. Het schip valt dan terug aan de RCE die het in het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot kan opslaan.

Persbericht gemeente Kampen

IJsseldelta programma Kampen wil IJsselkogge in bruikleen van Rijk