Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
inter_life_projects_latvia_netherlands_march_2017a-2

Kennisuitwisseling (LIFE) met Letland

Een kleine delegatie uit Letland heeft op 28 en 29 maart Nederland aangedaan voor een kennisuitwisseling met de LIFE-projecten in Kampen en Earnewâld (Friesland). Ook in Letland wordt met een LIFE-subsidie van de Europese Unie gewerkt aan verbetering van het leefgebied van de roerdomp.

Het grote verschil met de situatie in ons land is dat de rietvelden in Letland een natuurlijk waterpeil kennen, met een hoger peil in de winter en een lager, uitzakkend, peil in de zomer. In ons land hebben we juist een tegennatuurlijk, omgekeerd waterpeil. Om de ontwikkeling van het rietmoeras dat bij Drontermeer is aangelegd te stimuleren, wordt ook hier gestreefd naar een meer natuurlijk peil. Daarbij kunnen wij leren van de situatie in Letland.

Nieuw voor de mensen uit Letland zijn de wijzen waarop we in Nederland nieuw rietmoeras aanleggen, zoals: planten van rietstekken, gebruik van wortelstokken, rietmaaisel, zaad en transplantatie van rietplaggen. Bijzonder was ook om te horen (en op Google Earth te volgen) dat een van een zender voorziene Letse roerdomp de afgelopen winterperiode in Nederland (o.a. omgeving Harderwijk) heeft doorgebracht.

IJsseldelta programma Kennisuitwisseling (LIFE) met Letland