Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Online opening versterkte Drontermeerdijk: Kijk mee op donderdag 29 april

De Drontermeerdijk is in de afgelopen jaren versterkt om ons de komende 100 jaar te blijven beschermen tegen hoog water. Waterschap Zuiderzeeland viert op donderdag 29 april 2021 via een online bijeenkomst deze mijlpaal. Waterschap Zuiderzeeland heet je van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. We starten om 15.00 uur via www.wegaanlive.nl/drontermeerdijk/

Heemraad Tom Vereijken markeert dan samen met aannemer Boskalis de opening van de versterkte dijk en de nieuwe provinciale weg N306. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat levert via een videoboodschap haar bijdrage aan dit bijzondere moment.

Welk programma gaat u zien op 29 april 2021 vanaf 15.00 uur

  • Ontvangst
  • Welkomstwoord Minister
  • Het maken van de dijk en weg in vogelvlucht
  • Interviews met betrokkenen
  • Openingshandeling door o.a. Tom Vereijken, heemraad Waterschap Zuiderzeeland
  • Eerste rit over de nieuwe N306 op de dijk
  • Beantwoorden van vragen door Waterschap Zuiderzeeland en Boskalis via de online verbinding.

Samenwerken aan een waterveilige en mooie IJsseldelta

 

In de afgelopen jaren is de aanblik van de Drontermeerdijk verandert. Het videoverslag laat zien waarom en welke werkzaamheden zoal zijn uitgevoerd bij de dijk. In opdracht van waterschap Zuiderzeeland startte Boskalis in december 2019 met de voorbereidende werkzaamheden van de tijdelijke weg langs de Drontermeerdijk. Daarna is de dijk versterkt en is een nieuwe N306 op de dijk aangelegd, deze is 29 april 2021 gereed. De weg is na de avondspits open voor het verkeer. Het werk is dan grotendeels klaar. Wel moeten er de komende tijd nog afrondende werkzaamheden worden gedaan. Zoals onder andere het verwijderen van de tijdelijke weg naast de dijk. Ook wordt op 1 juni de Stobbenweg op de N306 aangesloten waarna voor de zomervakantie bijna alle werkzaamheden op en rondom de dijk zijn afgerond.

Waarom is de Drontermeerdijk versterkt?
De dijken zijn belangrijk voor Flevoland: sterker nog, zonder dijken geen Flevoland. Waterschap Zuiderzeeland beheert en onderhoudt de dijken in en om Flevoland. De Drontermeerdijk is nu versterkt en geschikt om de komende 100 jaar de polder te beschermen. Dijken moeten zo sterk en hoog zijn dat het gebied achter de dijken voldoende veilig is. De minister van Infrastructuur en Waterstaat bepaalt hoe veilig. Hiervoor zijn landelijke normen vastgesteld. De Drontermeerdijk moest worden versterkt zodat in 2022 bij extreme omstandigheden het hoogwater van de IJssel via het Reevediep sneller en veiliger wordt afgevoerd naar het IJsselmeer. Door de dijk te verhogen en te versterken houdt Flevoland droge voeten en de voldoet de Drontermeerdijk aan de wettelijk gestelde richtlijnen. De provincie Overijssel, provincie Flevoland, Rijkswaterstaat en Waterschap Zuiderzeeland werken daarbij in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen in het IJsseldelta Programma.

 

 

IJsseldelta programma Online opening versterkte Drontermeerdijk: Kijk mee op donderdag 29 april