Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Kinderen Kamperveen vangen grote modderkruipers voor aanleg rietmoeras

Kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van CBS Kamperveen hebben vanmorgen geholpen bij het afvangen van grote modderkruipers en andere vissen op een locatie aan de Buitendijksweg bij Kampen. De dieren moeten worden verplaatst om de aanleg van acht hectare nieuw rietmoeras mogelijk te maken, bij het Drontermeer, ten noorden van de Hanzelijn. Dit is het eerste onderdeel van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, dat wordt uitgevoerd. De realisatie begint naar verwachting begin 2014. Het rietmoeras is onderdeel van de in totaal ruim driehonderd hectare nieuwe natuur, die in het Reevediep wordt gerealiseerd.

Met hulp van medewerkers van adviesbureau Tauw gingen de kinderen in de sloten op zoek naar beschermde vissen, zoals de grote en kleine modderkruipers en bittervoorns. Ze werden met schepnetjes gevangen en in met slootwater gevulde emmers gedaan. Later werden de dieren weer uitgezet in de directe omgeving. Op donderdag 19 september hebben Eric Versteeg van bureau Tauw en Arjan Otten van de provincie Overijssel een gastles verzorgd op de school. Daarbij kregen de kinderen uitleg over het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta en dan speciaal over de natuuraspecten.

Rietmoeras

Om het Reevediep te laten aansluiten op het Drontermeer moet bij de aanleg een doorsteek worden gemaakt. Ook wordt ten zuiden van het eiland Reeve in het Drontermeer de Reevedam gebouwd. Hierdoor gaat het leefgebied van een aantal soorten verloren. Het gaat dan onder meer om de roerdomp en de grote karekiet. Om een nieuwe thuishaven voor deze vogels te creëren wordt het nieuwe rietmoeras aangelegd. In eerste instantie gaat het om acht hectare. In een latere fase wordt dit uitgebreid naar ruim veertig hectare.

Ontwikkeltijd

Het nieuwe rietmoeras heeft een aantal jaren ontwikkeltijd nodig, voordat het geschikt is als leefgebied voor de roerdomp en de grote karekiet. Daarom is dit onderdeel in de uitvoering van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta naar voren gehaald. Ook de waterspitsmuis, de bittervoorn en de grote en kleine modderkruiper voelen zich thuis in dit nieuwe rietmoeras.

Ruimte voor de Rivier

Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, dat wordt uitgevoerd door de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat, bestaat uit twee maatregelen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de toekomst te borgen. In de eerste plaats de Zomerbedverlaging Beneden-IJssel, waarbij de rivier over een lengte van zeven kilometer tussen de Molenbrug en de Eilandbrug wordt verdiept. En in de tweede plaats de bouw van het Reevediep, een nieuwe zijtak van de IJssel, ten zuiden van Kampen, richting het Drontermeer. Met de realisatie wordt ook de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving versterkt. In vijf uiterwaarden worden de natuurwaarden versterkt. In het Reevediep wordt ruim driehonderd hectare nieuwe deltanatuur gerealiseerd. En er komen nieuwe voorzieningen om te wandelen, te fietsen en te varen. En aan de zuidkant van Kampen ontstaat op een klimaatdijk nieuwe mogelijkheden voor wonen. Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is één van de 34 projecten van het landelijke programma Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier.

IJsseldelta programma Kinderen Kamperveen vangen grote modderkruipers voor aanleg rietmoeras