Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo

Uitvoeringsschade

Isala Delta bereidt de werkzaamheden zorgvuldig voor. Desondanks kan het voorkomen dat bedrijven en burgers schade ondervinden door de uitvoering.

Welke schade kan ontstaan?
Door de werkzaamheden kan op vele manieren schade ontstaan, bijvoorbeeld aan uw woning of andere onroerende zaken als gevolg van heiwerkzaamheden, door zetting van de ondergrond of verlaging van het grondwaterpeil. Ook kan schade aan gewassen ontstaan en kunnen bepaalde verkeersmaatregelen schade opleveren.

Voorafgaand aan de start van de realisatiefase is voor de gebouwen die in het invloedsgebied van het uit te voeren werk liggen de bouwkundige situatie vastgelegd om te kunnen bepalen of eventuele schade het gevolg is van de werkzaamheden.

Met behulp van het grondwatermeetnet, dat in de afgelopen jaren met een groot aantal peilbuizen is uitgebreid, is met hetzelfde doel het grondwaterpeil voorafgaand aan de start van de uitvoering vastgelegd. Dit meetnet bestaat ook uit een aantal peilbuizen die permanent door Isala Delta worden uitgelezen zodat direct maatregelen getroffen kunnen worden bij eventuele ongewenste grondwaterpeilwijzigingen.

Indienen schadeformulier
Voor het melden van uitvoeringsschade is een formulier aangemaakt, dat dient om de procedure soepel te laten verlopen. Uitvoeringsschade kan uitsluitend via dit formulier worden gemeld. Telefonische schademeldingen worden niet in behandeling genomen. Dit formulier is hier beschikbaar.

Het volledig ingevulde formulier kunt u opsturen naar: Isala Delta, Engelenbergplantsoen 5, 8266 AB Kampen.
Of digitaal indienen via: meldingen@isaladelta.nl.

Isala Delta bevestigt de ontvangst van uw schadeformulier schriftelijk. In deze ontvangstbevestiging staat ook wie uw contactpersoon is.

Hoe lang duurt de afwikkeling?
Uw schademelding wordt onmiddellijk onderzocht. Om te bepalen of er verband is tussen de werkzaamheden en de schade kan een schade-expert worden ingeschakeld. Als dit verband er is, onderzoekt deze expert ook de hoogte van de schade.

Als de schade-expert het verband tussen de werkzaamheden van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta en uw schade vaststelt, dan zal Isala Delta de schade herstellen of vergoeden. Isala Delta streeft er naar om alle schades binnen aanvaardbare tijd af te handelen. U kunt uw contactpersoon benaderen voor informatie over de stand van zaken.

Mocht u vragen hebben over de procedure uitvoeringsschade dan kunt u contact opnemen met de opdrachtgever Rijkswaterstaat/provincie Overijssel via telefoonnummer +31(0)6 – 21 51 24 34.

Downloads