Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Laatste bijeenkomst klankbordgroep IJsseldelta-Zuid

Op maandag 8 september is de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep IJsseldelta-Zuid gehouden. De klankbordgroep heeft tijdens de periode van planvorming en planstudie de provincie Overijssel geadviseerd over de inhoud van de plannen van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid. In de klankbordgroep zaten vertegenwoordigers van bewoners en belangengroeperingen.

Een deel van de leden van de klankbordgroep gaat deel uitmaken van de nieuwe Omgevingsgroep van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Deze groep is breder van opzet en omvat het hele projectgebied van zomerbedverlaging (inclusief de uiterwaarden), gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid en het Reevediep.

De bijeenkomsten van de Omgevingsgroep worden georganiseerd door de aannemerscombinatie Isala Delta, die de opdracht heeft om het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta uit te voeren. In de bijeenkomsten van de Omgevingsgroep wordt informatie verstrekt over actuele werkzaamheden en wordt de planning voor de vervolgperiode besproken.
Verder zullen van tijd tot tijd ook informatiebijeenkomsten gehouden worden om burgers en belanghebbenden uit de wijdere omgeving van het projectgebied te informeren.

IJsseldelta programma Laatste bijeenkomst klankbordgroep IJsseldelta-Zuid