Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
kennisuitwisseling life 29 maart 2018

LIFE-project meets LIFE-project

Natuurbeschermers uit België kwamen op 29 maart 2018 naar Kampen om te leren van de ervaringen die zijn opgedaan met de realisatie van nieuwe natuur in het Reevediep. Naast een bezoek aan het rietmoeras bij het Drontermeer namen de Belgen ook een kijkje bij de maatregelen die in het Zwarte Meer door Natuurmonumenten worden genomen om het leefgebied van Roerdomp en Grote karekiet te verbeteren.

De provincie Overijssel en Rijkswaterstaat werken met Natuurmonumenten samen aan het LIFE-project ‘A better LIFE for Bittern’. In Vlaanderen werkt Natuurpunt samen met een aantal partners (Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaamse Milieumaatschappij ​en Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren) aan het LIFE-project ‘LIFE Delta’. Natuurpunt zou je kunnen zien als het Belgische zusje van Natuurmonumenten. Het LIFE-project in Vlaanderen is bijzonder, omdat het een grote binnendelta is waar meerdere rivieren en beken, met de Demer als “hoofdrivier”, samenkomen. Het gebied is in ecologisch opzicht heel divers en heeft naast natuur ook andere functies, waaronder waterberging en recreatie. Het LIFE-project richt zich op de ontwikkeling en herstel van een aantal bijzondere vegetaties en habitats, waaronder de aanleg van 28 ha. nieuw rietland en ruim 8 km oeverlengte bestaande uit waterriet voor soorten als Roerdomp, Woudaap en Blauwborst. Hier ligt ook de directe link met het LIFE-project in Nederland, dat eveneens bedoeld is voor ontwikkeling en herstel van rietmoeras voor Europees beschermde rietvogels.

De Belgen waren verrast door de voorspoedige ontwikkeling van grote delen het rietmoeras dat is aangelegd bij het Drontermeer. Opvallend vonden ze de verschillen die er zijn tussen het deel van het moerasgebied waar het waterpeil optimaal beheerst wordt en het deel waar dat niet kan omdat het in verbinding staat met het Drontermeer. In het deel waar we het waterpeil kunnen beheersen door een hoog peil in de winter en een lager, uitzakkend peil in de zomer heeft het riet veel uitlopers ontwikkeld en is het aantal stengels fors toegenomen. In het deel van het moerasgebied dat op dit moment al in verbinding staat met het Drontermeer vindt uitbreiding op deze manier niet of nauwelijks plaats. Wat de delegatie uit België ook opviel was dat de rasters om ganzenvraat tegen te gaan duidelijk effect hebben. Direct buiten de rasters is namelijk duidelijk waarneembaar dat de rietontwikkeling stagneert.

Een van de dingen die het project LIFE-delta al van het LIFE-project in Kampen heeft overgenomen, is het idee om delen van het nieuw te ontwikkelen rietmoeras op terrassen aan te leggen. Of zogenaamde “ribbelvelden”, zoals de Belgen het noemen. Een paar bijzondere vogels die de Belgen tijdens het veldbezoek aan het Zwarte Meer en het Drontermeer hebben gespot zijn Zeearend, Bruine kiekendief, Baardmannetje en Kleine zwaan.

Voor meer informatie over de LIFE-projecten:

IJsseldelta programma LIFE-project meets LIFE-project