Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
Mountainbike route

Lokale meerwaarde: aanleg ATB-route

Waterschap Zuiderzeeland en Boskalis hebben afgesproken dat de aannemer investeert in de omgeving van het project versterking Drontermeerdijk. De heet ook wel lokale meerwaarde. Daarom voert Boskalis werkzaamheden uit die een blijvende verbetering en/of opwaardering van lokale initiatieven achterlaat.

Waterschap Zuiderzeeland

Onderstaande initiatieven voerde Boskalis de afgelopen periode uit:

  • Voor Stichting Roggebotzand heeft Boskalis een gedeelte van de bestaande plannen voor het opwaarderen van de mountainbikeroute die bij de Drontermeerdijk ligt uitgevoerd. De aannemer zette, onder leiding van de bestuursleden van Stichting Roggebotzand, verschillende machines in en leverde diverse materialen voor de opwaardering van circa 300 meter mountainbikeroute. Het nieuwe parcours is voorzien van: hoogte verschillen, kombochten, een brug, twee tunnels en drie stuks rockgarden. De voorbereiding en afwerking van het nieuwe deel hebben vele vrijwilligers op verschillende zaterdagen uitgevoerd. Voor de Stichting Roggebotzand een mooie gelegenheid om de bestaande mountainbikeroute een impuls te geven. Door deze aanpassing aan het parcours kan Stichting Roggebotzand nog meer liefhebbers van de mountainbikesport ontvangen.
  • Het realiseren van een vrij liggende fietsoversteek bij de Stobbenweg/Reevedam. Op initiatief van gemeente Dronten hebben we verschillende gesprekken gevoerd met verschillende stakeholders over het realiseren van een fietsoversteek bij de kruising Stobbeweg/Reevedam. De gesprekken zijn goed verlopen en dit betekent dat er een gescheiden fietspad naast de kruising van de Stobbenweg/Reevedam met de N306 wordt aangelegd.
IJsseldelta programma Lokale meerwaarde: aanleg ATB-route