Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Marktconsultatie als voorbereiding op aanbesteding berging IJsselkogge

Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta wil kennis en ervaring uit de markt bundelen om de aanbesteding voor de berging van de IJsselkogge zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden en uitvoeren . Daarom is gisteren een marktconsultatie van start gegaan. Op basis van een aantal vragen worden marktpartijen uitgedaagd om hun expertise in te brengen. Het gaat dus nog niet om de officiële aanbesteding van de werkzaamheden voor de berging.

In de regio Zwolle-Kampen wordt gewerkt aan de voorbereiding van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Tijdens archeologisch onderzoek is dichtbij de binnenstad van Kampen, ter hoogte van de Koggewerf, een wrak van een 15e eeuwse Kogge gevonden. Ook werden op deze plek twee kleinere andere schepen aangetroffen. Het is een unieke vondst met bijzondere archeologische waarde.
Besluit om te bergen
Bij uitvoering van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta wordt uit oogpunt van waterveiligheid het zomerbed van de IJssel, tussen de Molenbrug en de Eilandbrug 2,5 meter verdiept. De IJsselkogge en de twee andere schepen liggen daarbij eigenlijk in de weg. Daarom heeft Rijkswaterstaat, in overleg met de provincie Overijssel en de gemeente Kampen, besloten om de IJselkogge en de twee andere schepen te bergen. Het bergen bestaat uit het vrijmaken, onderzoeken en lichten van de schepen. De overige werkzaamheden bestaan uit het waarderend onderzoek, lichten uit het water, transporteren naar een locatie waar conservering en documentatie plaatsvindt. En tenslotte het afleveren van de Kogge bij een eindbestemming. Om de werkzaamheden voor de zomerbedverlaging niet te vertragen moeten de gevonden schepen uiterlijk 1 januari 2016 zijn geborgen.
Marktconsultatie
Er wordt grote waarde gehecht aan de mening van deskundige marktpartijen, die mogelijk interesse hebben in het bergen van de IJsselkogge. Daarom worden ze al in een vroeg stadium actief betrokken. Zo moet duidelijk worden of de voorgenomen manier van werken in de praktijk haalbaar en uitvoerbaar is. Verder is er de hoop dat met de kennis en expertise van marktpartijen nieuwe ideeën en methodieken worden ingebracht. Ook wil het projectteam graag weten welke partijen geïnteresseerd zijn in het bergen van de IJsselkogge. En aan de marktpartijen wordt ook gevraagd of de voorgestelde planning haalbaar is. Partijen, die geïnteresseerd zijn kunnen de stukken voor de marktconsultatie vinden op Tendernet: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/samenvatting/akid/c88a5ac7c1697e2dfe7f6c930f7ea0b9/cid/50931
IJsseldelta programma Marktconsultatie als voorbereiding op aanbesteding berging IJsselkogge