Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Natuurcompensatie Flora- en Faunawet afgerond

Het afgelopen jaar is gewerkt aan de uitvoering van de natuurcompensatie die op basis van de Flora- en faunawet nodig is voor de aanleg van het Reevediep. Voor een aantal vogelsoorten is nieuw leefgebied aangelegd buiten het Reevediep. Het gaat om onder andere bloemrijk grasland, ruigtestroken, heggen en takkenrillen voor steenuil, kerkuil, ransuil en buizerd.

Daarnaast zijn ook nestkasten geplaatst. Voor de steenuil zijn twee nestkasten opgehangen aan de Buitendijksweg. Voor de huismus zijn in totaal 17 kasten opgehangen op tien locaties in het gebied, waaronder de Venedijk Zuid, Kamperstraatweg, Chalmotweg, Zwartendijk en Buitendijksweg. Op zeven van de tien locaties zijn daarnaast zogenaamde vogelvides aangebracht. Dit zijn kunststof broedruimtes voor de huismus, die onder de laagste rij pannen van het dak worden gemonteerd. Alle eigenaren hebben vrijwillig meegewerkt om deze nieuwe broedruimtes te realiseren. De Agrarische Natuurvereniging Camperland heeft afgelopen weken de laatste nestkasten en vides voor de huismus geplaatst (zie foto). Daarmee zijn de werkzaamheden afgerond.

IJsseldelta programma Natuurcompensatie Flora- en Faunawet afgerond