Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Natuurmonumenten plant bomen ter compensatie Reevesluis

Door de bouw van de Reevesluis zijn er  bomen gekapt. Het ging hierbij om 1,5 hectare bos dat gecompenseerd moest worden. Vorige maand is er bos geplant in het Voorsterbos in Marknesse. Hiermee is de de compensatie opgave gelukt. Leerlingen van scholen in de Noordoostpolder hebben mee geholpen met het planten van de bomen.

Rijkswaterstaat heeft Natuurmonumenten gevraagd het herplanten  van dit bos te realiseren op beheergrond van Natuurmonumenten. Na aanleg wordt het beheer ook door Natuurmonumenten uitgevoerd. De geplante soorten zijn fladderiep, zomereik, haagbeuk, wilg spec, roos spec en meidoorn.

De beplanting is aangepast aan de abiotische factoren in het gebied. Dat wil zeggen dat grondsoort, drooglegging en ook waterkwaliteit de begroeiing van het gebied bepalen. Er is hierbij zoveel mogelijk gewerkt met planten die op eigen kracht kunnen groeien.

IJsseldelta programma Natuurmonumenten plant bomen ter compensatie Reevesluis