Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

NGB Natuurprijs is uitgereikt!

Op 30 januari 2019 heeft Luc Bruinsma (Tauw) zijn pitch gehouden voor het Natuurinclusief ontwerp IJsseldelta-Zuid, ondersteund door een film gemaakt door Arjan Otten (provincie Overijssel). Adnan Tekin (natuurgedeputeerde provincie Noord-Holland) reikte dit jaar de NGB natuurprijs uit aan Bureau Waardenburg de NGB-Natuurprijs voor het project ‘Natuurherstel op de Noordzee.

Ondanks dat we niet gewonnen hebben zijn we erg blij het juryrapport. Hieronder een fragment uit het juryrapport Netwerk Groene Bureaus Natuurprijs 2018:

Het project “Natuurinclusief ontwerp IJsseldelta-Zuid” (Tauw) levert bijna 400 ha hectare nieuwe natuur op en zorgt voor een nieuwe ecologische schakel tussen de IJssel en de Veluwerandmeren, met soorten als rivierrombout, grote modderkruiper, roerdomp, grote zaagbek, grote karekiet, otter, ree en meervleermuis is.

De gecreëerde natuur sluit nauw aan bij de maatschappelijke vraag […] en ook doordat natuurinclusief ontwerp leidt tot ecologische condities voor doelsoorten en -habitats van provinciaal beleid zoals bij Natuurinclusief ontwerp IJsseldelta-Zuid (Tauw).

Projecten leiden tot meer maatschappelijke betrokkenheid bij natuur door actieve voorlichting zoals bij “Natuurinclusief ontwerp IJsseldelta-Zuid” (Tauw) waar specifiek voor de jeugd diverse evenementen zijn georganiseerd zoals het leegvissen van te dempen waterlopen met lokale basisscholen en het uitzetten van de vangst elders en diverse rietplantdagen (als variant op boomplantdagen). 

IJsseldelta programma NGB Natuurprijs is uitgereikt!