Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht
roosmolen_kopplerwaard_1

Nieuw markant object bij Wilsum

In de tweede week van juni wordt door aannemerscombinatie Isala Delta een roosmolen in de Koppelerwaard bij Wilsum geplaatst. Deze roosmolen moet er voor zorgen dat ook bij lage waterstanden op de IJssel water ingelaten kan worden in het westelijk deel van de Koppelerwaard.

De plaatsing is onderdeel van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta (in dit geval de maatregel Zomerbedverlaging Beneden-IJssel). Het westelijk deel van de Koppelerwaard is een natuurgebied met vooral (laaggelegen) vochtige weilanden dat in beheer is bij Staatsbosbeheer. Als gevolg van de zomerbedverlaging bij Kampen dalen – ook onder dagelijkse omstandigheden – de rivierstanden bij Wilsum. Dit kan betekenen dat de uiterwaard in de winter niet meer overspoelt, wat nadelig is voor de natuurwaarden. Weidevogels die na de winter terugkomen in Nederland zoeken namelijk met name op natte graslanden naar voedsel om aan te sterken.

Door het plaatsen van een roosmolen wordt gezorgd dat, ook wanneer de waterstanden in de IJssel laag zijn, water ingelaten kan worden in het gebied. Om de roosmolen goed te laten functioneren, diept Staatsbosbeheer dit jaar na het broedseizoen de toevoersloten naar de roosmolen uit.

IJsseldelta programma Nieuw markant object bij Wilsum