Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuwe dijken IJsseldelta hoogwaterveilig verklaard

Bijna geruisloos passeerde afgelopen week een belangrijke mijlpaal van het IJsseldelta programma. Alle dijken langs het Drontermeer en Reevediep zijn nu hoogwaterveilig verklaard door de waterschappen Zuiderzeeland en Drents Overijsselse Delta. Daardoor hoeft de Roggebotdam geen hoogwater meer te keren en vervalt de functie primaire kering van de Roggebotsluis.

Tot de nieuwe brug en de N307 begin volgend jaar klaar zijn rijdt het verkeer nog over de Roggebotdam. Ook de sluis en spuikoker van het Roggebotcomplex blijven nog in gebruik. Na afronding van de realisatie van de nieuwe brug start men met het verwijderen van  het Roggebotcomplex. Dit zodat het water en de scheepvaart vrij kunnen passeren. Om de maximale watercapaciteit te realiseren wordt tenslotte een klein deel van de IJsseldijk dat nog voor de instroomopening van het Reevediep bij de IJssel ligt verwijderd.

Oskar de Kuijer is technisch manager van het project N307 Roggebot-Kampen en voerde als projectmanager ook de IJsseldelta-projecten Recreatieterreinen en Versterking Drontermeerdijk uit. ‘Het vervallen van een primaire kering en weghalen van een sluis gebeurt niet vaak en is daarom best bijzonder. De samenwerking met de betrokken partijen en zeker ook met de aannemer de Combinatie Roggebot verlopen in dit ingewikkelde proces erg goed. De provincie Flevoland heeft bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor de Roggebotdam overgenomen van Rijkswaterstaat. Daarnaast neemt de Combinatie iedereen goed mee in het gehele proces. Waardoor alle partijen de mogelijke risico’s beheersen en we met vertrouwen de komende maanden het verder afgraven van de Roggebotdam tegemoet kunnen zien.’

Oskar vindt het mooi om te zien dat het water nu vrij door de Scheeresluis bij de instroomopening van de IJssel en de Roggebotsluis hier bij de N307 kan stromen. ‘Door het afgraven van de Roggebotdam en een stukje IJsseldijk kan er volgend jaar nog meer water door het Reevediep stromen. Waarmee de maximale afvoercapaciteit en dus het einddoel van IJsseldelta Programma wordt bereikt.’

IJsseldelta programma Nieuwe dijken IJsseldelta hoogwaterveilig verklaard