Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuwe hoogspanningsleiding onder de IJssel

Vanaf komende maandag, 18 augustus, tot half september wordt een bestaande 110 kV hoogspanningsleiding van TenneT, ter hoogte van de Molenbrug, op een nieuwe plek verdiept onder de IJssel aangelegd. Dat gebeurt met een gestuurde boring, die onder de bestaande dijken en de IJssel doorloopt en vervolgens weer aansluit op een hoogspanningsmast, aan de oostkant van de rivier. De vervangende leiding komt dichtbij de huidige leiding te liggen, op het gedeelte tussen de rotonde Kamperstraatweg-Venedijk en de Molenbrug.

De huidige hoogspanningsleiding moet verdiept worden aangelegd, omdat vanaf 2015 het zomerbed van de IJssel op deze plek met circa 2 meter wordt verlaagd. De nieuwe leiding wordt op een diepte van ongeveer 10 meter onder het toekomstige bodemniveau van de IJssel gebracht. De oude leiding wordt na de werkzaamheden buiten gebruik gesteld en op termijn geheel verwijderd.

Vanwege de Zomerbedverlaging moeten op zes plekken langs de IJssel kabels en leidingen verdiept worden aangelegd. Een deel daarvan is inmiddels uitgevoerd. Ook in het gebied, waar het Reevediep wordt gerealiseerd, worden in 2014 en 2015 meerdere kabels en leidingen verlegd. En zo nodig verdiept aangelegd in verband met de realisatie van de vaargeul in het Reevediep.

De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, dat in opdracht van Rijkswaterstaat en de Provincie Overijssel wordt uitgevoerd. Het project heeft als doel om meer ruimte te creëren voor de rivier de IJssel, zodat voor de toekomst, bij extreem hoogwater, de waterveiligheid in de regio Zwolle-Kampen kan worden geborgd. Ruimte voor de rivier IJsseldelta bestaat uit de zomerbedverlaging Beneden-IJssel en de realisatie van het Reevediep (een hoogwatergeul tussen de IJssel en het Drontermeer). Het project is één van de ruim dertig maatregelen, die langs de grote rivieren in Nederland worden gerealiseerd.

In bovenstaande sitiatieschets wordt de ligging van de huidige leiding (oranje) en de toekomstige leiding (blauwgroen) aangegeven. De nieuwe leiding komt ongeveer 30 meter zuidelijker te liggen. De werkzaamheden vinden plaats vanaf een bouwplek, die vanaf de rotonde linksboven is te zien.

IJsseldelta programma Nieuwe hoogspanningsleiding onder de IJssel