Email icoon
Facebook logo
LinkedIn logo
Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuwe naam: Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Vanaf 1 januari 2013 zijn het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel en het project IJsseldelta-Zuid samen verder gegaan onder de naam Ruimte voor de Rivier IJsseldelta.

Waarom gaan de projecten voortaan samenwerken?

Door Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel wordt tegelijkertijd gewerkt in dezelfde omgeving. Om één aanspreekpunt te hebben voor bewoners en bestuurders is er voor gekozen om samen te werken onder de naam Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. De samenwerking vindt plaats in een complexe bestuurlijke omgeving. Er werken 14 bestuurlijke partijen uit de provincie Flevoland, Overijssel en Gelderland samen om de hoogwaterveiligheid te realiseren.

Minder hinder voor de omgeving

De samenwerking bespaart ook kosten en het beperkt de hinder voor de omgeving. Doordat de grond voor de dijken uit de zomerbedverlaging komt, zijn er bijvoorbeeld minder zandtransporten. Fijn voor de omgeving, maar ook goed voor het milieu.

2013: vergunningen en bestemmingsplannen ter inzage

In mei 2013 gaan de vergunningen voor het Reevediep ter inzage, dit samen met de bestemmingsplannen voor Dronten en Kampen. Deze periode is het belangrijkste wat de omgeving in dat jaar gaat merken van de maatregel Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Deze periode wordt aangekondigd via de nieuwsbrief, website en huis aan huis bladen.

Voorbereidingen van start

In 2015 gaan de werkzaamheden van start en gaan de mensen het ook merken. Voor die tijd is er geen hinder voor de omgeving. Wel worden er bijvoorbeeld voorbereidingen getroffen voor het aan- en verleggen van kabels en leidingen en de aanleg van een rietmoeras. Hier ondervindt de omgeving beperkt hinder van. De Zomerbedverlaging Beneden-IJssel is eind 2015 gereed, dit is binnen de looptijd van het programma Ruimte voor de Rivier.

De website wordt aangepast naar de nieuwe situatie. U vindt vanaf dan daar een link naar de meest actuele informatie over de werkzaamheden en de planning van het project.

IJsseldelta programma Nieuwe naam: Ruimte voor de Rivier IJsseldelta